De Vivaldi-ploeg bereikte begin vorige maand al een akkoord over de effectentaks. Die moet ongeveer 400 miljoen euro in het laatje brengen. Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro zal een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar worden gevraagd. De vorige regering voerde ook al een effectentaks in, maar die doorstond de toets van het Grondwettelijk Hof niet. Maar volgens de nieuwe regering gaat het om een heel ander soort taks. Er wordt bijvoorbeeld niet meer belast per houder, maar op de effectenrekening zelf. Dat neemt niet weg dat de regering een en ander moet bijschaven aan haar ontwerp. Zo vindt de Raad van State dat de verantwoording voor de drempelwaarde van 1 miljoen euro beter moet worden onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de antimisbruikbepaling. Die is in de wet opgenomen om te vermijden dat eigenaren hun effecten gaan splitsen op verschillende rekeningen of hun aandelen omzetten naar aandelen op naam, om de taks zo te ontlopen. De Raad van State meent echter dat de ontworpen antimisbruikbepaling onduidelijk is en grondig moet worden heroverwogen. Hij ziet daarentegen geen graten in de beslissing om enkel effectenrekeningen te viseren en bijvoorbeeld geen aandelen op naam. Ook ziet de Raad van State geen dubbele belasting opduiken in samenhang met de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten. Het is de bedoeling dat het wetsontwerp nu voor tweede lezing naar de regeringstafel verhuist. Na nieuw groen licht wordt hij aan het parlement voorgelegd. (Belga)

De Vivaldi-ploeg bereikte begin vorige maand al een akkoord over de effectentaks. Die moet ongeveer 400 miljoen euro in het laatje brengen. Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro zal een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar worden gevraagd. De vorige regering voerde ook al een effectentaks in, maar die doorstond de toets van het Grondwettelijk Hof niet. Maar volgens de nieuwe regering gaat het om een heel ander soort taks. Er wordt bijvoorbeeld niet meer belast per houder, maar op de effectenrekening zelf. Dat neemt niet weg dat de regering een en ander moet bijschaven aan haar ontwerp. Zo vindt de Raad van State dat de verantwoording voor de drempelwaarde van 1 miljoen euro beter moet worden onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de antimisbruikbepaling. Die is in de wet opgenomen om te vermijden dat eigenaren hun effecten gaan splitsen op verschillende rekeningen of hun aandelen omzetten naar aandelen op naam, om de taks zo te ontlopen. De Raad van State meent echter dat de ontworpen antimisbruikbepaling onduidelijk is en grondig moet worden heroverwogen. Hij ziet daarentegen geen graten in de beslissing om enkel effectenrekeningen te viseren en bijvoorbeeld geen aandelen op naam. Ook ziet de Raad van State geen dubbele belasting opduiken in samenhang met de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten. Het is de bedoeling dat het wetsontwerp nu voor tweede lezing naar de regeringstafel verhuist. Na nieuw groen licht wordt hij aan het parlement voorgelegd. (Belga)