Een man die geen vergunning voor zijn jachtwapens kreeg, kreeg gelijk van de Raad van State. De Antwerpse gouverneur en de minister van Justitie hadden hem begin 2013 geen vergunning gegeven wegens verschillende feiten van dronkenschap. Een rondzendbrief van 25 oktober 2011 bepaalt dat het bezit van vuurwapens en het regelmatig gebruiken van alcohol onverenigbaar zijn. Maar de Raad van State ziet dat in dit geval anders. De drie veroordelingen voor inbreuken op de verkeerswet zijn "volkomen vreemd aan wapenbezit". "Daaruit besluiten dat iemand onbetrouwbaar is met wapens, is niet redelijk", klinkt het. Het bewuste arrest dateert van 14 juni, maar de Raad van State heeft vorige maand nog meer weigeringen van wapenvergunningen vernietigd. N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote juicht de arresten toe. "De wapenwet is al streng genoeg. De provinciegouverneurs moeten geen eigen voorwaarden stellen en extra streng zijn. Ook niet in deze periode van veel aanslagen", meent hij. "Let op, ik vraag zeker niet om minder streng te zijn, wel om de wet correct toe te passen." (Belga)

Een man die geen vergunning voor zijn jachtwapens kreeg, kreeg gelijk van de Raad van State. De Antwerpse gouverneur en de minister van Justitie hadden hem begin 2013 geen vergunning gegeven wegens verschillende feiten van dronkenschap. Een rondzendbrief van 25 oktober 2011 bepaalt dat het bezit van vuurwapens en het regelmatig gebruiken van alcohol onverenigbaar zijn. Maar de Raad van State ziet dat in dit geval anders. De drie veroordelingen voor inbreuken op de verkeerswet zijn "volkomen vreemd aan wapenbezit". "Daaruit besluiten dat iemand onbetrouwbaar is met wapens, is niet redelijk", klinkt het. Het bewuste arrest dateert van 14 juni, maar de Raad van State heeft vorige maand nog meer weigeringen van wapenvergunningen vernietigd. N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote juicht de arresten toe. "De wapenwet is al streng genoeg. De provinciegouverneurs moeten geen eigen voorwaarden stellen en extra streng zijn. Ook niet in deze periode van veel aanslagen", meent hij. "Let op, ik vraag zeker niet om minder streng te zijn, wel om de wet correct toe te passen." (Belga)