Met de huidige verstrengingen van de maatregelen tegen het coronavirus werden plaatsbezoeken verboden. De Vlaamse en Waalse vastgoedfederaties CIB Vlaanderen en Federia vonden dat niet kunnen en trokken naar het hoogste administratieve rechtscollege van het land. Een eerste zaak tegen het ministerieel besluit (MB) in kwestie en de bijhorende 'FAQ' wijst de Raad van State af "omdat geen van de verzoekende partijen onderbouwt waarom het verbod dergelijke ernstige gevolgen heeft dat een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is vereist". Twee andere verzoekers die vonden dat hun recht op huisvesting geschonden is omdat ze niet tijdig een nieuwe, kwalitatieve en betaalbare woonst kunnen vinden, tonen volgens de Raad niet aan dat er "een nakend of reëel gevaar dreigt dat een schorsingsmaatregel zou kunnen rechtvaardigen". Ook bij een tweede vordering, enkel tegen het MB, van de vastgoedsector dringt een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zich niet op. (Belga)

Met de huidige verstrengingen van de maatregelen tegen het coronavirus werden plaatsbezoeken verboden. De Vlaamse en Waalse vastgoedfederaties CIB Vlaanderen en Federia vonden dat niet kunnen en trokken naar het hoogste administratieve rechtscollege van het land. Een eerste zaak tegen het ministerieel besluit (MB) in kwestie en de bijhorende 'FAQ' wijst de Raad van State af "omdat geen van de verzoekende partijen onderbouwt waarom het verbod dergelijke ernstige gevolgen heeft dat een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is vereist". Twee andere verzoekers die vonden dat hun recht op huisvesting geschonden is omdat ze niet tijdig een nieuwe, kwalitatieve en betaalbare woonst kunnen vinden, tonen volgens de Raad niet aan dat er "een nakend of reëel gevaar dreigt dat een schorsingsmaatregel zou kunnen rechtvaardigen". Ook bij een tweede vordering, enkel tegen het MB, van de vastgoedsector dringt een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zich niet op. (Belga)