Delvoye trok naar de Raad van State tegen de milieuvergunning voor één windturbine in Wetteren, toegekend door de provincie Oost-Vlaanderen aan EDF Luminus, en tegen de milieuvergunning voor twee windturbines in Melle, toegekend door minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan Eneco Wind Belgium. Het kasteel De Bueren van Delvoye ligt in de omgeving van de drie windmolens. Hij had eerder beroep aangetekend tegen de vergunning van de provincie omdat hij vreesde voor geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. De minister oordeelde dat het beroep niet gegrond was en ze was ervan overtuigd dat de exploitant de nodige maatregelen nam om geluidshinder en slagschaduw te beperken tot een aanvaardbaar niveau. De Raad van State concludeert in twee arresten echter dat de vergunningsbeslissingen het voorzorgsprincipe van de natuurtoets schenden en dat ze nagelaten hebben te onderzoeken of het windturbinepark aanzienlijke milieueffecten heeft op aanwezige bijzonder beschermde gebieden. (Belga)

Delvoye trok naar de Raad van State tegen de milieuvergunning voor één windturbine in Wetteren, toegekend door de provincie Oost-Vlaanderen aan EDF Luminus, en tegen de milieuvergunning voor twee windturbines in Melle, toegekend door minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan Eneco Wind Belgium. Het kasteel De Bueren van Delvoye ligt in de omgeving van de drie windmolens. Hij had eerder beroep aangetekend tegen de vergunning van de provincie omdat hij vreesde voor geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. De minister oordeelde dat het beroep niet gegrond was en ze was ervan overtuigd dat de exploitant de nodige maatregelen nam om geluidshinder en slagschaduw te beperken tot een aanvaardbaar niveau. De Raad van State concludeert in twee arresten echter dat de vergunningsbeslissingen het voorzorgsprincipe van de natuurtoets schenden en dat ze nagelaten hebben te onderzoeken of het windturbinepark aanzienlijke milieueffecten heeft op aanwezige bijzonder beschermde gebieden. (Belga)