"In het voor de planwijziging vastgestelde milieueffectenrapport is geconstateerd dat een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en 'parking C (en dus de Ring)' onmisbaar is. De Raad stelt evenwel vast dat deze mobiliteitsproblematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, geen oplossing in het plan heeft gekregen", luidt het in een mededeling van de Raad van State. NEO is een stedenbouwkundig project dat de Heizelvlakte een nieuwe impuls zou moeten geven. Het NEO 1-project omvat onder meer een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter, de bouw van honderden woningen, een bioscoop en een vrijetijdsruime. Het NEO 2-project voegt daar nog een omvangrijk congrescentrum, inclusief hotel, aan toe. Om het project te kunnen realiseren, besliste de Brusselse regering in mei 2013 het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel te wijzigen. Dat hield onder meer een herbestemming van de Heizelvlakte in, om daar een aantal grote projecten mogelijk te maken, zoals een winkelcentrum van 72.000 m². Maar op 7 december 2015 vernietigde de Raad van State de planwijziging voor de Heizelsite een eerste maal. Op 15 september 2017 nam de Brusselse regering een nieuw besluit waarin de Heizelvlakte op dezelfde manier herbestemd werd. Dat besluit werd vandaag door de Raad van State opnieuw vernietigd. In het milieueffectenrapport dat voor de herbestemming werd uitgevoerd, is geconstateerd dat een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en 'parking C (en dus de Ring)' onmisbaar is, merkt de Raad van State op. De Raad stelt daardoor vast "dat deze mobiliteits-problematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, geen oplossing in het plan heeft gekregen". (Belga)

"In het voor de planwijziging vastgestelde milieueffectenrapport is geconstateerd dat een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en 'parking C (en dus de Ring)' onmisbaar is. De Raad stelt evenwel vast dat deze mobiliteitsproblematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, geen oplossing in het plan heeft gekregen", luidt het in een mededeling van de Raad van State. NEO is een stedenbouwkundig project dat de Heizelvlakte een nieuwe impuls zou moeten geven. Het NEO 1-project omvat onder meer een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter, de bouw van honderden woningen, een bioscoop en een vrijetijdsruime. Het NEO 2-project voegt daar nog een omvangrijk congrescentrum, inclusief hotel, aan toe. Om het project te kunnen realiseren, besliste de Brusselse regering in mei 2013 het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel te wijzigen. Dat hield onder meer een herbestemming van de Heizelvlakte in, om daar een aantal grote projecten mogelijk te maken, zoals een winkelcentrum van 72.000 m². Maar op 7 december 2015 vernietigde de Raad van State de planwijziging voor de Heizelsite een eerste maal. Op 15 september 2017 nam de Brusselse regering een nieuw besluit waarin de Heizelvlakte op dezelfde manier herbestemd werd. Dat besluit werd vandaag door de Raad van State opnieuw vernietigd. In het milieueffectenrapport dat voor de herbestemming werd uitgevoerd, is geconstateerd dat een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en 'parking C (en dus de Ring)' onmisbaar is, merkt de Raad van State op. De Raad stelt daardoor vast "dat deze mobiliteits-problematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, geen oplossing in het plan heeft gekregen". (Belga)