De Raad van State vernietigt een sanctie die de Kamer had opgelegd aan de Parti Populaire (PP) omdat die haar financiële verslag voor het boekjaar 2014 te laat had ingediend. De partij, die met Aldo Carcaci slechts één Kamerlid in haar rangen telt, moest haar financiële verslag ten laatste op 30 april 2015 indienen. Dat gebeurde echter pas op 7 mei, een week te laat dus. De 'Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen' van de Kamer besliste de PP daarom een maand dotatie te ontnemen, wat neerkwam op 40.126,63 euro.

Maar volgens de Raad van State hanteerde de Kamer onrechtmatig een sanctie die pas later van kracht werd. Op het moment waarop de overtreding werd begaan, bedroeg de wettelijk vastgelegde sanctie echter slechts 7.000 euro. De inhouding van de maand dotatie komt uit een latere wet van 11 juni 2015. De Raad van State oordeelt nu dat beslissing strijdig is met de regel dat wetten waarbij sancties worden vastgesteld of verzwaard, geen terugwerkende kracht hebben.

De Raad van State vernietigt een sanctie die de Kamer had opgelegd aan de Parti Populaire (PP) omdat die haar financiële verslag voor het boekjaar 2014 te laat had ingediend. De partij, die met Aldo Carcaci slechts één Kamerlid in haar rangen telt, moest haar financiële verslag ten laatste op 30 april 2015 indienen. Dat gebeurde echter pas op 7 mei, een week te laat dus. De 'Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen' van de Kamer besliste de PP daarom een maand dotatie te ontnemen, wat neerkwam op 40.126,63 euro.Maar volgens de Raad van State hanteerde de Kamer onrechtmatig een sanctie die pas later van kracht werd. Op het moment waarop de overtreding werd begaan, bedroeg de wettelijk vastgelegde sanctie echter slechts 7.000 euro. De inhouding van de maand dotatie komt uit een latere wet van 11 juni 2015. De Raad van State oordeelt nu dat beslissing strijdig is met de regel dat wetten waarbij sancties worden vastgesteld of verzwaard, geen terugwerkende kracht hebben.