Het arrest van de Raad van State volgt op een klacht van een buurtbewoner. Die vond dat de overheid niet genoeg deed om sluipverkeer in zijn straat te ontmoedigen. Hij vroeg een algemene studie over de mobiliteit in zijn buurt en de tramlijn zou daar een onderdeel van zijn. De klacht dateert van 2007.

Waarnemers reageren verbaasd omdat de Raad van State naar aanleiding van deze klacht de bouw van de tramlijn stillegt. Het arrest is nog meer opmerkelijk omdat de tramlijn in Wijngem voor tweederde voltooid is.

Maatschappelijk belang
Minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is niet van plan de tramlijn weer op te breken. Meer nog, ze is niet van plan de werf zomaar stil te leggen. "We willen het arrest eerst eens grondig bekijken. De komende dagen nemen we stappen om de situatie opnieuw rechtsgeldig te maken. Uiteraard kan je een werf als deze niet zomaar stilleggen. Ik denk ook wel dat iedereen het ermee eens is dat de tram van groot maatschappelijk belang is en dat hij er moet komen." (EE)

Het arrest van de Raad van State volgt op een klacht van een buurtbewoner. Die vond dat de overheid niet genoeg deed om sluipverkeer in zijn straat te ontmoedigen. Hij vroeg een algemene studie over de mobiliteit in zijn buurt en de tramlijn zou daar een onderdeel van zijn. De klacht dateert van 2007.Waarnemers reageren verbaasd omdat de Raad van State naar aanleiding van deze klacht de bouw van de tramlijn stillegt. Het arrest is nog meer opmerkelijk omdat de tramlijn in Wijngem voor tweederde voltooid is. Maatschappelijk belang Minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is niet van plan de tramlijn weer op te breken. Meer nog, ze is niet van plan de werf zomaar stil te leggen. "We willen het arrest eerst eens grondig bekijken. De komende dagen nemen we stappen om de situatie opnieuw rechtsgeldig te maken. Uiteraard kan je een werf als deze niet zomaar stilleggen. Ik denk ook wel dat iedereen het ermee eens is dat de tram van groot maatschappelijk belang is en dat hij er moet komen." (EE)