De betrokken Belgische diplomaat had eind 2010 een beroep ingesteld bij de Raad van State om onder andere het koninklijk besluit (kb) van 25 juni 2010 nietig te verklaren met betrekking tot de accreditatie van de ambassadeur en consul-generaal van België in Maleisië, evenals het kb van 26 september 2010 over de accreditatie van de ambassadeur en consul-generaal van België in Ivoorkust. De betrokken diplomaat had zich voor beide posten kandidaat gesteld maar werd niet weerhouden. Hij verzette zich eveneens tegen de informele weigering om hem op te nemen in de Diplomatieke Beweging 2010. De Raad van State heeft de man nu in twee arresten van 25 juni 2012 gelijk gegeven en de kb's vernietigd waarbij de Belgische ambassadeur in Maleisië en de Belgische ambassadeur in Ivoorkust worden geaccrediteerd. In de arresten wordt gesteld dat de beslissing om de betrokken diplomaat niet toe te laten tot de diplomatieke beweging 2010 onwettig is wegens het schenden van de motiveringswet. Nog volgens het arrest van de Raad van State moet de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken overigens ook de benoeming zelf van diplomaten objectief motiveren, wat evenmin is gebeurd. "Twee andere benoemingen zijn eveneens nietig, maar daarover loopt geen procedure. Het gaat om de posthoofden in Zuid-Afrika en India", zegt advocaat Matthias Storme. (KAV)

De betrokken Belgische diplomaat had eind 2010 een beroep ingesteld bij de Raad van State om onder andere het koninklijk besluit (kb) van 25 juni 2010 nietig te verklaren met betrekking tot de accreditatie van de ambassadeur en consul-generaal van België in Maleisië, evenals het kb van 26 september 2010 over de accreditatie van de ambassadeur en consul-generaal van België in Ivoorkust. De betrokken diplomaat had zich voor beide posten kandidaat gesteld maar werd niet weerhouden. Hij verzette zich eveneens tegen de informele weigering om hem op te nemen in de Diplomatieke Beweging 2010. De Raad van State heeft de man nu in twee arresten van 25 juni 2012 gelijk gegeven en de kb's vernietigd waarbij de Belgische ambassadeur in Maleisië en de Belgische ambassadeur in Ivoorkust worden geaccrediteerd. In de arresten wordt gesteld dat de beslissing om de betrokken diplomaat niet toe te laten tot de diplomatieke beweging 2010 onwettig is wegens het schenden van de motiveringswet. Nog volgens het arrest van de Raad van State moet de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken overigens ook de benoeming zelf van diplomaten objectief motiveren, wat evenmin is gebeurd. "Twee andere benoemingen zijn eveneens nietig, maar daarover loopt geen procedure. Het gaat om de posthoofden in Zuid-Afrika en India", zegt advocaat Matthias Storme. (KAV)