De inspecteurs selecteren in het patiëntenbestand van een zorgverlener een staal patiënten dat geacht wordt representatief te zijn. Het gedetailleerd overzicht van vastgestelde fouten of inbreuken wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar het geheel van patiënten van de gecontroleerde zorgverlener. Het Riziv baseert zich op die extrapolaties om de boete te berekenen voor de zorgverlener die een fout beging. De Raad Van State, die zich moest uitspreken over een zaak van fictieve tandheelkundige prestaties, oordeelde dat het Riziv wettelijk zijn boekje te buiten gaat door zich uit te spreken over een extrapolatie, op basis van een staal van patiënten, en niet op materiële feiten die behoorlijk zijn vastgesteld. Tenzij de wet wordt veranderd, zullen geneesheren-inspecteurs voortaan alle patiënten van een zorgverlener moeten horen. Dat zou tot onderzoeken kunnen leiden van meerdere jaren, terwijl de verjaringstermijn twee jaar bedraagt. (Belga)

De inspecteurs selecteren in het patiëntenbestand van een zorgverlener een staal patiënten dat geacht wordt representatief te zijn. Het gedetailleerd overzicht van vastgestelde fouten of inbreuken wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar het geheel van patiënten van de gecontroleerde zorgverlener. Het Riziv baseert zich op die extrapolaties om de boete te berekenen voor de zorgverlener die een fout beging. De Raad Van State, die zich moest uitspreken over een zaak van fictieve tandheelkundige prestaties, oordeelde dat het Riziv wettelijk zijn boekje te buiten gaat door zich uit te spreken over een extrapolatie, op basis van een staal van patiënten, en niet op materiële feiten die behoorlijk zijn vastgesteld. Tenzij de wet wordt veranderd, zullen geneesheren-inspecteurs voortaan alle patiënten van een zorgverlener moeten horen. Dat zou tot onderzoeken kunnen leiden van meerdere jaren, terwijl de verjaringstermijn twee jaar bedraagt. (Belga)