Volgens de Raad van State was er geen enkele reden om de godsdienstvrijheid in de school in te perken.

Inmenging in de godsdienstvrijheid

De Raad van State erkende dat het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs zich mag uitspreken over een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in al zijn scholen. Niettemin moet een verbod voldoen aan de voorwaarden die het mensenrechtenverdrag stelt voor inmenging in de godsdienstvrijheid. En dat is dus niet het geval, oordeelt de Raad van State.

Eén van de voorwaarden is immers dat een verbod "noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving". Volgens het rechtscollege was er echter "geen enkele concrete aanleiding" voor het verbod in de Limburgse school. "De Raad van State stelt vast dat de school van verzoeker vroeger geen verbod kende en dat ook niet wordt beweerd dat er in die school een problematische situatie voorhanden of werkelijk dreigend was, die op zich zou volstaan om de godsdienstvrijheid te beperken", luidt het.

Volledige afschaffing

Het Minderhedenforum grijpt de vernietiging van het verbod in Sint-Truiden aan om te pleiten voor een volledige afschaffing van het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs. Het GO! schoot "met een kanon op een mug" door destijds een algemeen verbod in te voeren na problemen in twee Antwerpse scholen, oordeelt directeur Wouter Van Bellingen.

De juridische diensten van het GO! bekijken op dit moment wat de gevolgen van deze uitspraak zijn. "Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens blijft in alle andere scholen en instellingen van het GO! van kracht", stelt GO!

In elke instelling van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden sinds 2 september 2013 niet meer toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Deze maatregel versterkt hun recht op gelijke onderwijskansen en op een objectieve, verantwoorde studiekeuze op basis van hun persoonlijkheid, interesses en talenten. (Belga/TE)

Volgens de Raad van State was er geen enkele reden om de godsdienstvrijheid in de school in te perken. De Raad van State erkende dat het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs zich mag uitspreken over een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in al zijn scholen. Niettemin moet een verbod voldoen aan de voorwaarden die het mensenrechtenverdrag stelt voor inmenging in de godsdienstvrijheid. En dat is dus niet het geval, oordeelt de Raad van State. Eén van de voorwaarden is immers dat een verbod "noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving". Volgens het rechtscollege was er echter "geen enkele concrete aanleiding" voor het verbod in de Limburgse school. "De Raad van State stelt vast dat de school van verzoeker vroeger geen verbod kende en dat ook niet wordt beweerd dat er in die school een problematische situatie voorhanden of werkelijk dreigend was, die op zich zou volstaan om de godsdienstvrijheid te beperken", luidt het. Het Minderhedenforum grijpt de vernietiging van het verbod in Sint-Truiden aan om te pleiten voor een volledige afschaffing van het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs. Het GO! schoot "met een kanon op een mug" door destijds een algemeen verbod in te voeren na problemen in twee Antwerpse scholen, oordeelt directeur Wouter Van Bellingen. De juridische diensten van het GO! bekijken op dit moment wat de gevolgen van deze uitspraak zijn. "Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens blijft in alle andere scholen en instellingen van het GO! van kracht", stelt GO! In elke instelling van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden sinds 2 september 2013 niet meer toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Deze maatregel versterkt hun recht op gelijke onderwijskansen en op een objectieve, verantwoorde studiekeuze op basis van hun persoonlijkheid, interesses en talenten. (Belga/TE)