Met name het verwijt dat Defensie de beloftes van die vennootschappen om gegarandeerde hoeveelheden genormeerde mondmaskers binnen welbepaalde termijnen te leveren, niet correct heeft geverifieerd, steunt volgens de Raad op niet-ernstige argumenten. Wat betreft de instructies voor het onderhoud van de maskers, is de bewering dat de offerte van Avrox niet conform de technische specificaties van het bestek was, volgens de Raad onjuist. (Belga)

Met name het verwijt dat Defensie de beloftes van die vennootschappen om gegarandeerde hoeveelheden genormeerde mondmaskers binnen welbepaalde termijnen te leveren, niet correct heeft geverifieerd, steunt volgens de Raad op niet-ernstige argumenten. Wat betreft de instructies voor het onderhoud van de maskers, is de bewering dat de offerte van Avrox niet conform de technische specificaties van het bestek was, volgens de Raad onjuist. (Belga)