In zijn advies zegt de Raad dat 'er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken'. De eindtermen zijn de minimumvereisten waaraan een leerling aan het eind van een opleiding moet voldoen

Met het advies heeft de Raad van State het katholiek onderwijs en de kleine onderwijsverstrekkers zoals het Steineronderwijs gelijk in hun kritiek.

Weyts

In theorie kan minister van Onderwijs Weyts het advies naast zich neerleggen, al leidt dat zo goed als zeker tot een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Welke stappen Weyts nu wil nemen, wil hij nog niet kwijt. 'Dit is een advies voorafgaand aan de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. We gaan dat advies grondig bestuderen', zegt hij in een krant.

Overleg

'Dit advies bevestigt de bezorgdheid die OVSG al eerder aankaartte, maar het brengt ons niet dichter bij een oplossing voor september 21. Daarom vragen we spoedig een gesprek hierover zodat er duidelijkheid komt voor secundaire scholen, leerlingen en ouders. Daarnaast is dit advies relevant voor de eindtermen basisonderwijs die nu ontwikkeld worden. Laten we starten vanuit een gedragen concept en dat uitwerken in een set kwaliteitsvolle, heldere en sobere eindtermen', zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.

De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond van het land, benadrukt zaterdag in een reactie dat het zich al van bij het 'prille begin' tegen die eindtermen kantte. 'Toen stonden we nog alleen, nu klinkt de kritiek almaar luider', klinkt het.

'We begrijpen dan ook de vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om in deze fase een overkoepelende commissie samen te stellen die de eindtermen grondig versobert', zegt topman Koen Van Kerkhoven. COC vraagt ook meer vrijheid voor de leraren. 'Wanneer zo'n overkoepelende commissie erin zou slagen om ballast overboord te gooien en de essentie van het pakket overeind te houden en om van eindtermen ambitieuze minimumdoelen te maken, komt die er hopelijk. Tenminste als de leerplannen daarna de leraren niet opnieuw in een keurslijf gieten', zegt hij.

In zijn advies zegt de Raad dat 'er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken'. De eindtermen zijn de minimumvereisten waaraan een leerling aan het eind van een opleiding moet voldoenMet het advies heeft de Raad van State het katholiek onderwijs en de kleine onderwijsverstrekkers zoals het Steineronderwijs gelijk in hun kritiek. In theorie kan minister van Onderwijs Weyts het advies naast zich neerleggen, al leidt dat zo goed als zeker tot een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Welke stappen Weyts nu wil nemen, wil hij nog niet kwijt. 'Dit is een advies voorafgaand aan de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. We gaan dat advies grondig bestuderen', zegt hij in een krant. 'Dit advies bevestigt de bezorgdheid die OVSG al eerder aankaartte, maar het brengt ons niet dichter bij een oplossing voor september 21. Daarom vragen we spoedig een gesprek hierover zodat er duidelijkheid komt voor secundaire scholen, leerlingen en ouders. Daarnaast is dit advies relevant voor de eindtermen basisonderwijs die nu ontwikkeld worden. Laten we starten vanuit een gedragen concept en dat uitwerken in een set kwaliteitsvolle, heldere en sobere eindtermen', zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond van het land, benadrukt zaterdag in een reactie dat het zich al van bij het 'prille begin' tegen die eindtermen kantte. 'Toen stonden we nog alleen, nu klinkt de kritiek almaar luider', klinkt het. 'We begrijpen dan ook de vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om in deze fase een overkoepelende commissie samen te stellen die de eindtermen grondig versobert', zegt topman Koen Van Kerkhoven. COC vraagt ook meer vrijheid voor de leraren. 'Wanneer zo'n overkoepelende commissie erin zou slagen om ballast overboord te gooien en de essentie van het pakket overeind te houden en om van eindtermen ambitieuze minimumdoelen te maken, komt die er hopelijk. Tenminste als de leerplannen daarna de leraren niet opnieuw in een keurslijf gieten', zegt hij.