In zijn advies zegt de Raad dat "er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken". Daarmee geeft de Raad van State het katholiek onderwijs en de kleine onderwijsverstrekkers zoals het Steineronderwijs gelijk in hun kritiek. In theorie kan Weyts het advies naast zich neerleggen, al leidt dat zo goed als zeker tot een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Welke stappen Weyts nu wil nemen, wil hij nog niet kwijt. "Dit is een advies voorafgaand aan de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. We gaan dat advies grondig bestuderen", zegt hij in een krant. (Belga)

In zijn advies zegt de Raad dat "er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken". Daarmee geeft de Raad van State het katholiek onderwijs en de kleine onderwijsverstrekkers zoals het Steineronderwijs gelijk in hun kritiek. In theorie kan Weyts het advies naast zich neerleggen, al leidt dat zo goed als zeker tot een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Welke stappen Weyts nu wil nemen, wil hij nog niet kwijt. "Dit is een advies voorafgaand aan de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. We gaan dat advies grondig bestuderen", zegt hij in een krant. (Belga)