Eind januari besloten de regeringen binnen het Overlegcomité dat niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Het verbod, dat ook van toepassing is voor mensen die naar hun tweede verblijf willen, werd daarna verlengd tot 1 april. Een eigenares van een tweede verblijf in Frankrijk, Martine Sorel, stapte daarop naar de Raad van State met een verzoek tot schorsing. De Raad verwerpt dat verzoek omdat de vrouw de spoedeisendheid onvoldoende heeft aangetoond. De Raad kan namelijk enkel tussenbeide komen als de verzoekende partij aantoont "ernstige, zelfs onherstelbare schade te lijden". In dit geval werden er volgens de Raad onvoldoende concrete feiten naar voren gebracht. Bovendien geeft de vrouw ook niet aan hoe de hinder die ze ondervindt tot ernstige, of zelfs onherstelbare schade zou kunnen lijden. Daarom verwerpt de Raad van State de vordering, zonder de eventuele onwettigheid van de zaak te onderzoeken. Over een ander verzoek tot schorsing van Tweres, de belangenvereniging van eigenaars van tweede verblijven, spreekt de Raad van State zich later uit. De Raad van State verwerpt vandaag ook het beroep tot schorsing van de sluiting van wedkantoren, casino's en speelautomatenhallen. Volgens de Raad is de maatregel niet in strijd met het beginsel van gelijkheid en vrijheid van ondernemen en kon de regering redelijkerwijs aannemen dat een heropening voor een heropflakkering van het coronavirus zou kunnen leiden. Sinds de tweede lockdown in oktober 2020 moeten de wedkantoren, net als vele andere sectoren en ondernemingen, gedwongen de deuren gesloten houden. Op het overlegcomité van 5 februari, waarbij de heropening van de kappers werd afgekondigd, werd die maatregel verlengd tot 1 april 2021. Daarop stapte kansspelbedrijf Derby, bekend van Ladbrokes.be, naar de Raad van State. Die stelt het kansspelbedrijf nu in het ongelijk. Volgens de Raad is de maatregel niet in strijd met het beginsel van gelijkheid en vrijheid van ondernemen. Bovendien kon de regering redelijkerwijs aannemen dat een heropening zou kunnen leiden tot een heropflakkering en exponentiële verspreiding van het coronavirus. Gezien de hoogdringendheid van de situatie, was een voorafgaand advies van de Raad van State ook niet nodig, klinkt het. (Belga)

Eind januari besloten de regeringen binnen het Overlegcomité dat niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Het verbod, dat ook van toepassing is voor mensen die naar hun tweede verblijf willen, werd daarna verlengd tot 1 april. Een eigenares van een tweede verblijf in Frankrijk, Martine Sorel, stapte daarop naar de Raad van State met een verzoek tot schorsing. De Raad verwerpt dat verzoek omdat de vrouw de spoedeisendheid onvoldoende heeft aangetoond. De Raad kan namelijk enkel tussenbeide komen als de verzoekende partij aantoont "ernstige, zelfs onherstelbare schade te lijden". In dit geval werden er volgens de Raad onvoldoende concrete feiten naar voren gebracht. Bovendien geeft de vrouw ook niet aan hoe de hinder die ze ondervindt tot ernstige, of zelfs onherstelbare schade zou kunnen lijden. Daarom verwerpt de Raad van State de vordering, zonder de eventuele onwettigheid van de zaak te onderzoeken. Over een ander verzoek tot schorsing van Tweres, de belangenvereniging van eigenaars van tweede verblijven, spreekt de Raad van State zich later uit. De Raad van State verwerpt vandaag ook het beroep tot schorsing van de sluiting van wedkantoren, casino's en speelautomatenhallen. Volgens de Raad is de maatregel niet in strijd met het beginsel van gelijkheid en vrijheid van ondernemen en kon de regering redelijkerwijs aannemen dat een heropening voor een heropflakkering van het coronavirus zou kunnen leiden. Sinds de tweede lockdown in oktober 2020 moeten de wedkantoren, net als vele andere sectoren en ondernemingen, gedwongen de deuren gesloten houden. Op het overlegcomité van 5 februari, waarbij de heropening van de kappers werd afgekondigd, werd die maatregel verlengd tot 1 april 2021. Daarop stapte kansspelbedrijf Derby, bekend van Ladbrokes.be, naar de Raad van State. Die stelt het kansspelbedrijf nu in het ongelijk. Volgens de Raad is de maatregel niet in strijd met het beginsel van gelijkheid en vrijheid van ondernemen. Bovendien kon de regering redelijkerwijs aannemen dat een heropening zou kunnen leiden tot een heropflakkering en exponentiële verspreiding van het coronavirus. Gezien de hoogdringendheid van de situatie, was een voorafgaand advies van de Raad van State ook niet nodig, klinkt het. (Belga)