Bij het omvallen van Dexia in 2011 ging ook Arco, de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW, kopje onder. Arco moest de vereffening vragen, maar de coöperanten konden rekenen op een garantie voor hun spaarinleg. Levert de vereffening dus onvoldoende geld op om hen te vergoeden, dan zou de overheid bijspringen. Een tiental Dexia-aandeelhouders trok daartegen naar de Raad van State, omdat zij hun centen wel in rook zagen opgaan. In een niet-bindend advies argumenteerde de auditeur van de Raad van State daarop dat de garantie niet overeind kon blijven. De procedure was immers niet correct gevolgd en er was volgens hem ook geen sprake van een systeemrisico, waardoor een regering in lopende zaken geen waarborgen mocht toekennen. Dat laatste punt volgt de Raad van State echter niet. Volgens het rechtscollege mocht de regering de kwestie wel degelijk als "hoogdringend" beschouwen, aangezien het advies van de Nationale Bank wees op een dreigende systemische crisis. Maar de Raad van State vindt ook niet dat alle verzoekers een persoonlijk belang hebben in de kwestie, wat nodig is om beroep te kunnen instellen. Zo is onder meer het beroep van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers niet ontvankelijk. (ANA)

Bij het omvallen van Dexia in 2011 ging ook Arco, de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW, kopje onder. Arco moest de vereffening vragen, maar de coöperanten konden rekenen op een garantie voor hun spaarinleg. Levert de vereffening dus onvoldoende geld op om hen te vergoeden, dan zou de overheid bijspringen. Een tiental Dexia-aandeelhouders trok daartegen naar de Raad van State, omdat zij hun centen wel in rook zagen opgaan. In een niet-bindend advies argumenteerde de auditeur van de Raad van State daarop dat de garantie niet overeind kon blijven. De procedure was immers niet correct gevolgd en er was volgens hem ook geen sprake van een systeemrisico, waardoor een regering in lopende zaken geen waarborgen mocht toekennen. Dat laatste punt volgt de Raad van State echter niet. Volgens het rechtscollege mocht de regering de kwestie wel degelijk als "hoogdringend" beschouwen, aangezien het advies van de Nationale Bank wees op een dreigende systemische crisis. Maar de Raad van State vindt ook niet dat alle verzoekers een persoonlijk belang hebben in de kwestie, wat nodig is om beroep te kunnen instellen. Zo is onder meer het beroep van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers niet ontvankelijk. (ANA)