De missie gaat donderdagnamiddag van start op de Brusselse zetel van de Raad van Europa. Vanaf 16.00 uur worden de lokale mandatarissen van DéFI van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel verwacht, die op 18 mei 2015 een klacht hebben ingediend bij de Raad. De klacht van DéFI was gericht tegen het verplichte gebruik van Nederlands in de gemeenteraden van de zes faciliteitengemeenten. Volgens de afgevaardigden gaat dat in tegen het Europees charter inzake de lokale autonomie, en ze stelden ook dat ze de Franstalige inwoners vertegenwoordigen die in de meerderheid zijn in de gemeenten. De twee rapporteurs van het Congres, de Zweed Henrik Hammar en de Zwitser David Eray, zullen ook kandidaat-burgemeester van Linkebeek Damien Thiéry horen. De Raad van State verwierp maandag voor de derde zijn beroep tegen zijn niet-benoeming door de Vlaamse regering als burgemeester. Daarnaast zullen Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en twee Vlaamse gemeenteraadsleden van de oppositie in Linkebeek gehoord worden. De Raad van Europa beschikt sinds april over een analyse door onafhankelijke experts over de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten. In het negentien pagina's tellende rapport wordt herhaald dat de Raad al in 2008 een resolutie en een aanbeveling heeft goedgekeurd waarin opgenomen is dat "de Belgische taalwetten zoals ze worden geïnterpreteerd en toegepast door de Vlaamse autoriteiten in de zogenaamde faciliteitengemeenten de participatie van de Franstalige burgers in het lokale politieke leven hinderen". Het document benadrukt ook dat het Congres de Belgische autoriteiten heeft aanbevolen om de toepassing van de taalwetten te herzien" in de faciliteitengemeenten om het gebruik van de twee landstalen tijdens de gemeenteraad toe te laten. "De Vlaamse autoriteiten lijken schrik te hebben om het huidige juridische kader aan te passen, te interpreteren of te implementeren op zo'n manier dat het beter wordt, om de participatie van de Franstalige inwoners of gemeenteraadsleden te bevorderen of te versterken tijdens de gemeeenteraden en andere participatiemomenten", klinkt het nog. Rond het weigeren van de nominatie van Damien Thiéry schrijven de auteurs dat het "Congres verschillende keren heeft bevestigd dat het niet nomineren van een burgemeester die door de gemeenteraad werd voorgesteld, indruist tegen het charter". Ook is het systeem voor de benoeming van burgemeesters in het Vlaams Gewest weinig compatibel "met de elementaire democratische principes". Het Vlaamse systeem kan worden omschreven als "een vorm van intrusieve of bruuske controle die de lokale gemeenschap belet zich te organiseren, aangezien de burgemeester de hoogste functie is van de administratieve structuur die een stad bestuurt". (Belga)

De missie gaat donderdagnamiddag van start op de Brusselse zetel van de Raad van Europa. Vanaf 16.00 uur worden de lokale mandatarissen van DéFI van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel verwacht, die op 18 mei 2015 een klacht hebben ingediend bij de Raad. De klacht van DéFI was gericht tegen het verplichte gebruik van Nederlands in de gemeenteraden van de zes faciliteitengemeenten. Volgens de afgevaardigden gaat dat in tegen het Europees charter inzake de lokale autonomie, en ze stelden ook dat ze de Franstalige inwoners vertegenwoordigen die in de meerderheid zijn in de gemeenten. De twee rapporteurs van het Congres, de Zweed Henrik Hammar en de Zwitser David Eray, zullen ook kandidaat-burgemeester van Linkebeek Damien Thiéry horen. De Raad van State verwierp maandag voor de derde zijn beroep tegen zijn niet-benoeming door de Vlaamse regering als burgemeester. Daarnaast zullen Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en twee Vlaamse gemeenteraadsleden van de oppositie in Linkebeek gehoord worden. De Raad van Europa beschikt sinds april over een analyse door onafhankelijke experts over de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten. In het negentien pagina's tellende rapport wordt herhaald dat de Raad al in 2008 een resolutie en een aanbeveling heeft goedgekeurd waarin opgenomen is dat "de Belgische taalwetten zoals ze worden geïnterpreteerd en toegepast door de Vlaamse autoriteiten in de zogenaamde faciliteitengemeenten de participatie van de Franstalige burgers in het lokale politieke leven hinderen". Het document benadrukt ook dat het Congres de Belgische autoriteiten heeft aanbevolen om de toepassing van de taalwetten te herzien" in de faciliteitengemeenten om het gebruik van de twee landstalen tijdens de gemeenteraad toe te laten. "De Vlaamse autoriteiten lijken schrik te hebben om het huidige juridische kader aan te passen, te interpreteren of te implementeren op zo'n manier dat het beter wordt, om de participatie van de Franstalige inwoners of gemeenteraadsleden te bevorderen of te versterken tijdens de gemeeenteraden en andere participatiemomenten", klinkt het nog. Rond het weigeren van de nominatie van Damien Thiéry schrijven de auteurs dat het "Congres verschillende keren heeft bevestigd dat het niet nomineren van een burgemeester die door de gemeenteraad werd voorgesteld, indruist tegen het charter". Ook is het systeem voor de benoeming van burgemeesters in het Vlaams Gewest weinig compatibel "met de elementaire democratische principes". Het Vlaamse systeem kan worden omschreven als "een vorm van intrusieve of bruuske controle die de lokale gemeenschap belet zich te organiseren, aangezien de burgemeester de hoogste functie is van de administratieve structuur die een stad bestuurt". (Belga)