Raad van Europa kritisch voor overbevolking en personeelstekort in Belgische gevangenissen

Gevangenis van Haren

Please write your introduction text here

In een nieuw rapport is de Raad van Europa dinsdag opnieuw kritisch voor de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort in de Belgische gevangenissen. Ook geweld tussen gevangenen blijkt een terugkerend probleem.

Het rapport is van de hand van het Europees Comité inzake de Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), dat aan de Raad van Europa verbonden is. Die commissie bracht in november vorig jaar een ad-hocbezoek aan de gevangenissen van Antwerpen, Ieper, Sint-Gillis en Lantin. Omdat ze kon vaststellen dat alle vier die inrichtingen kampen met overbevolking, concludeert ze dat dat “een groot en langdurig probleem in het gehele Belgische penitentiaire systeem” is. Het CPT roept de Belgische autoriteiten daarom opnieuw op om de gevangenisbevolking af te bouwen.

De overgrote meerderheid van de gedetineerden – vooral de gevangenen in voorlopige hechtenis – krijgt vrijwel geen georganiseerde activiteiten aangeboden en moet dagelijks tot 23 uur in de cel doorbrengen, stelt het CPT. Ook het personeelsbestand blijkt een globaal probleem. Het CPT wijst in zijn verslag op het grote aantal vacatures en het hoge absentieniveau, waardoor er weinig personeel aanwezig is in de ruimtes waar gedetineerden verblijven. Deze situatie wordt nog verergerd door frequente stakingen, luidt het.

In de vier bezochte gevangenissen was ook geweld tussen gedetineerden een terugkerend probleem. Daarom dringt het CPT er bij de autoriteiten op aan maatregelen te nemen om dat geweld aan te pakken. Ook moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat opgeleid en gemotiveerd personeel zo’n geweld proactief kan voorkomen.

Partner Content