"Raciale profilering vormt een specifieke vorm van raciale discriminatie en moet expliciet bij wet verboden worden", stelt ECRI in een persmededeling. De commissie onderstreept dat dergelijke profilering "een gevoel van vernedering en onrechtvaardigheid" opwekt bij de geviseerde groepen. De antiracismecommissie verwijst ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat Hof, dat waakt over de fundamentele rechten in de 47 lidstaten van de Raad van Europa, oordeelde eerder al dat raciale profilering kan resulteren in "geïnstitutionaliseerd racisme". Behalve een wettelijk verbod op raciale profilering moedigt ECRI de lidstaten ook aan om recruteringsprocedures in te voeren die voor meer diversiteit in het politiekorps zorgen. Ook moeten ze over onafhankelijke organen voor onderzoek naar aantijgingen van politiemisbruik beschikken. De Raad van Europa mag niet verward worden met de Europese Unie en haar instellingen. De organisatie telt 47 lidstaten en strekt zich geografisch veel verder uit dan de EU. Ze richt zich vooral op de bevordering van mensenrechten en democratie. (Belga)

"Raciale profilering vormt een specifieke vorm van raciale discriminatie en moet expliciet bij wet verboden worden", stelt ECRI in een persmededeling. De commissie onderstreept dat dergelijke profilering "een gevoel van vernedering en onrechtvaardigheid" opwekt bij de geviseerde groepen. De antiracismecommissie verwijst ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat Hof, dat waakt over de fundamentele rechten in de 47 lidstaten van de Raad van Europa, oordeelde eerder al dat raciale profilering kan resulteren in "geïnstitutionaliseerd racisme". Behalve een wettelijk verbod op raciale profilering moedigt ECRI de lidstaten ook aan om recruteringsprocedures in te voeren die voor meer diversiteit in het politiekorps zorgen. Ook moeten ze over onafhankelijke organen voor onderzoek naar aantijgingen van politiemisbruik beschikken. De Raad van Europa mag niet verward worden met de Europese Unie en haar instellingen. De organisatie telt 47 lidstaten en strekt zich geografisch veel verder uit dan de EU. Ze richt zich vooral op de bevordering van mensenrechten en democratie. (Belga)