Vorige week raakte bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege van de VRT wel degelijk pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. De raad van bestuur van de openbare omroep besprak vandaag de algemene lijnen en de aanbevelingen van dat rapport. "De raad van bestuur vraagt aan de directie van VRT concrete en volledige uitvoering te geven aan de aanbevelingen die gedaan werden. Hierbij staan correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, een sterk en adequaat organisatiebeheer en aanscherping van het integriteitsbesef voorop", luidt het. De leden van de raad van bestuur zijn volgens de persdienst niet bereikbaar voor verdere commentaar. In februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een audit opstartte naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen. Enkele kranten schreven dat het zou gaan over het contract met productiehuis De Mensen (bekend van onder meer "Blokken" en de programma's van Tom Waes) of het contract tussen de openbare omroep en een art-director. Peter Claes, de voormalig directeur Media en Productie, was toen verantwoordelijk voor die contracten. Claes zelf verliet in februari de openbare omroep na een aanslepend conflict tussen hem en de rest van de directie. (Belga)

Vorige week raakte bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege van de VRT wel degelijk pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. De raad van bestuur van de openbare omroep besprak vandaag de algemene lijnen en de aanbevelingen van dat rapport. "De raad van bestuur vraagt aan de directie van VRT concrete en volledige uitvoering te geven aan de aanbevelingen die gedaan werden. Hierbij staan correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, een sterk en adequaat organisatiebeheer en aanscherping van het integriteitsbesef voorop", luidt het. De leden van de raad van bestuur zijn volgens de persdienst niet bereikbaar voor verdere commentaar. In februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een audit opstartte naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen. Enkele kranten schreven dat het zou gaan over het contract met productiehuis De Mensen (bekend van onder meer "Blokken" en de programma's van Tom Waes) of het contract tussen de openbare omroep en een art-director. Peter Claes, de voormalig directeur Media en Productie, was toen verantwoordelijk voor die contracten. Claes zelf verliet in februari de openbare omroep na een aanslepend conflict tussen hem en de rest van de directie. (Belga)