De raad keurde daarnaast goed om de Luikse distributienetbeheerder Resa af te splitsen van Nethys, om zo toenadering tot de Waalse distributienetbeheerder Ores mogelijk te maken.

Door de ontbinding van Finanpart komt Publifin rechtstreeks boven Nethys te staan. De raad van bestuur van Finanpart gaf maandagavond dan ook aan dat de beheersovereenkomst tussen Publifin en Nethys moet worden herzien.

Afgelopen weekend bereikten PS, MR en cdH al een akkoord over de toekomst van de omstreden CEO van Nethys, Stéphane Moreau. Hij zal nog zeker tot en met 31 maart op post mogen blijven.

'De beslissing van de raad van bestuur van Finanpart deze avond is een uitstekende stap vooruit. De splitsing van Resa en Nethys en de aankondiging van een toenadering tot Ores (de Waalse distributienetbeheerder, red.) draagt actief bij aan het gewenste model, dat de gebruikers en aandeelhouders respecteert, en dat de tewerkstelling volledig behoudt', zegt Jean-Luc Crucke(MR), Waalse minister van Energie. Hij wil dat de toenadering tussen Resa en Ores snel concreet wordt. Daarom vraagt hij aan de betrokkenen om een rapport en een tijdschema op te stellen tegen vrijdag 16 maart.

De raad van bestuur van Finanpart vraagt de raad van bestuur van Nethys, die dinsdagochtend bijeenkomt, om vóór 31 maart de bevoegdheidsdelegaties bij het management van Nethys te herzien en de raad van bestuur er meer macht te geven. Daardoor zouden alle strategische beslissingen voortaan door de raad moeten worden goedgekeurd.

Tot slot draagt de raad van bestuur van Finanpart zijn tegenhanger bij Nethys op om het toekomstige decreet van de Waalse regering over deugdelijk bestuur en transparantie met betrekking tot mandaten en vergoedingen bij intercommunales, toe te passen. Hij wil met name dat er een vergoedingsplafond van 245.000 euro komt.

De raad keurde daarnaast goed om de Luikse distributienetbeheerder Resa af te splitsen van Nethys, om zo toenadering tot de Waalse distributienetbeheerder Ores mogelijk te maken.Door de ontbinding van Finanpart komt Publifin rechtstreeks boven Nethys te staan. De raad van bestuur van Finanpart gaf maandagavond dan ook aan dat de beheersovereenkomst tussen Publifin en Nethys moet worden herzien. Afgelopen weekend bereikten PS, MR en cdH al een akkoord over de toekomst van de omstreden CEO van Nethys, Stéphane Moreau. Hij zal nog zeker tot en met 31 maart op post mogen blijven.'De beslissing van de raad van bestuur van Finanpart deze avond is een uitstekende stap vooruit. De splitsing van Resa en Nethys en de aankondiging van een toenadering tot Ores (de Waalse distributienetbeheerder, red.) draagt actief bij aan het gewenste model, dat de gebruikers en aandeelhouders respecteert, en dat de tewerkstelling volledig behoudt', zegt Jean-Luc Crucke(MR), Waalse minister van Energie. Hij wil dat de toenadering tussen Resa en Ores snel concreet wordt. Daarom vraagt hij aan de betrokkenen om een rapport en een tijdschema op te stellen tegen vrijdag 16 maart.De raad van bestuur van Finanpart vraagt de raad van bestuur van Nethys, die dinsdagochtend bijeenkomt, om vóór 31 maart de bevoegdheidsdelegaties bij het management van Nethys te herzien en de raad van bestuur er meer macht te geven. Daardoor zouden alle strategische beslissingen voortaan door de raad moeten worden goedgekeurd. Tot slot draagt de raad van bestuur van Finanpart zijn tegenhanger bij Nethys op om het toekomstige decreet van de Waalse regering over deugdelijk bestuur en transparantie met betrekking tot mandaten en vergoedingen bij intercommunales, toe te passen. Hij wil met name dat er een vergoedingsplafond van 245.000 euro komt.