PVDA-volksvertegenwoordigers Nabil Boukili en Sofie Merckx vragen concreet dat er een buitengewone zitting komt van de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. "De ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken, CD&V), Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid, Vooruit) en premier Alexander De Croo (Open Vld) moeten in het parlement hun mislukking van het laatste Overlegcomité komen uitleggen", zeggen de volksvertegenwoordigers in een persbericht. De PVDA klaagt aan dat de regering in de aanpak van de coronacrisis alle macht naar zich toe trekt. "De pandemiewet, op basis waarvan de beslissing tot sluiting werd genomen, bepaalt dat de maatregelen noodzakelijk, toereikend en evenredig moeten zijn. Maar in de praktijk wordt de beoordeling van deze criteria alleen aan de regering overgelaten, zonder enig parlementair debat of overleg met de betrokken sectoren", zegt Nabil Boukili. De PVDA-volksvertegenwoordigers eisen dat het parlement voortaan wel inspraak krijgt in de besluitvorming. De sluiting van de cultuursector was volgens de extreemlinkse oppositiepartij ook "het resultaat van een politieke koehandel" in het Overlegcomité. "Na deze flagrante mislukking is er nood aan coherente aanpak met proportionele maatregelen", zegt Sofie Merckx. (Belga)

PVDA-volksvertegenwoordigers Nabil Boukili en Sofie Merckx vragen concreet dat er een buitengewone zitting komt van de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. "De ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken, CD&V), Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid, Vooruit) en premier Alexander De Croo (Open Vld) moeten in het parlement hun mislukking van het laatste Overlegcomité komen uitleggen", zeggen de volksvertegenwoordigers in een persbericht. De PVDA klaagt aan dat de regering in de aanpak van de coronacrisis alle macht naar zich toe trekt. "De pandemiewet, op basis waarvan de beslissing tot sluiting werd genomen, bepaalt dat de maatregelen noodzakelijk, toereikend en evenredig moeten zijn. Maar in de praktijk wordt de beoordeling van deze criteria alleen aan de regering overgelaten, zonder enig parlementair debat of overleg met de betrokken sectoren", zegt Nabil Boukili. De PVDA-volksvertegenwoordigers eisen dat het parlement voortaan wel inspraak krijgt in de besluitvorming. De sluiting van de cultuursector was volgens de extreemlinkse oppositiepartij ook "het resultaat van een politieke koehandel" in het Overlegcomité. "Na deze flagrante mislukking is er nood aan coherente aanpak met proportionele maatregelen", zegt Sofie Merckx. (Belga)