Voor de samenstelling van een onderzoekscommissie is het parlement aangewezen op het systeem-D'Hondt, maar toch hoopt Van Hees dat "de partijen die toen aan de macht waren en tot aan hun nek betrokken waren bij het catastrofale beheer van het onderzoek, in deze commissie geen dominante rol zullen vervullen". Van Hees wil dat er een onderzoekscommissie komt "die niet bij voorbaat uitsluit dat sommige van de zwartste pagina's van onze geschiedenis onderzocht worden". Na 32 jaar van "fouten" en "waarschijnlijke manipulaties" van het onderzoek naar een van de grootste "politieke misdrijven" uit de Belgische geschiedenis, moet de commissie deze keer tot op het bot gaan, vindt de PVDA. "De slachtoffers willen eindelijk de waarheid kennen. De bevolking heeft het recht om te weten of in ons land politieagenten, die haar eigenlijk moeten beschermen, terreur hebben gezaaid en zo ja, met welk doel." (Belga)

Voor de samenstelling van een onderzoekscommissie is het parlement aangewezen op het systeem-D'Hondt, maar toch hoopt Van Hees dat "de partijen die toen aan de macht waren en tot aan hun nek betrokken waren bij het catastrofale beheer van het onderzoek, in deze commissie geen dominante rol zullen vervullen". Van Hees wil dat er een onderzoekscommissie komt "die niet bij voorbaat uitsluit dat sommige van de zwartste pagina's van onze geschiedenis onderzocht worden". Na 32 jaar van "fouten" en "waarschijnlijke manipulaties" van het onderzoek naar een van de grootste "politieke misdrijven" uit de Belgische geschiedenis, moet de commissie deze keer tot op het bot gaan, vindt de PVDA. "De slachtoffers willen eindelijk de waarheid kennen. De bevolking heeft het recht om te weten of in ons land politieagenten, die haar eigenlijk moeten beschermen, terreur hebben gezaaid en zo ja, met welk doel." (Belga)