Het aantal Kamerzetels is verzesvoudigd van 2 naar 12, aldus Hedebouw die de fractie ook zal leiden. "Voortaan kunnen we in alle commissies aanwezig zijn en ook over onze eigen voorstellen stemmen. Bovendien zullen we als erkende fractie aanwezig zijn in de Conferentie van Voorzitters die de werking van de Kamer bepaalt", zegt hij. Raoul Hedebouw benadrukte dat een derde van de PVDA-kamerfractie arbeider is, zoals bijvoorbeeld vakbondsmensen Maria Vindevoghel en Gaby Colebunders. Mertens zei dat de partij op één vertegenwoordiger in het Vlaams Parlement had gerekend, "maar dat zijn er vier geworden". De fractie zal worden geleid door Jos D'haese. In het Brussels Parlement steeg het aantal verkozenen van 4 naar 11. De fractie zal worden geleid door Françoise De Smedt. In Wallonië steeg het aantal verkozenen van 2 naar 10 terwijl de partij ook haar intrede doet in het Europees Parlement met één verkozene. Mertens waarschuwde voor het gevaar dat de traditionele partijen na hun verkiezingsnederlaag gewoon zullen willen overgaan tot de orde van de dag. "Zondag was geen communautaire stemming of een stemming rond migratie", aldus de voorzitter. "Maar de burger heeft zijn angst voor zijn pensioen en de koopkracht willen uitdrukken. Hij heeft het signaal willen geven dat hij zich een nummer voelt, in de steek gelaten door de traditionele partijen", vervolgde hij. "De echte kloof is niet die tussen noord en zuid, maar tussen de traditionele politiek en de gewone man", vatte Peter Mertens het samen. Voor PVDA is de sterke groei van Vlaams Belang verontrustend. Maar ook daar moeten de traditionele partijen in eigen boezem kijken, vond Mertens. "Zij hebben het klimaat en de voedingsbodem geschapen waardoor de mensen Vlaams Belang stemmen". De voorzitter wees vooral naar N-VA: "N-VA is niet de dam tegen het Vlaams Belang die het beweerde te zijn, maar integendeel de brug naar het Vlaams Belang. Het is dan ook noodzakelijk om te kijken naar de oorzaken waarom de mensen voor het Vlaams Belang stemmen: de mensen voelen zich niet meer veilig wat hun pensioen, hun koopkracht,... betreft." (Belga)

Het aantal Kamerzetels is verzesvoudigd van 2 naar 12, aldus Hedebouw die de fractie ook zal leiden. "Voortaan kunnen we in alle commissies aanwezig zijn en ook over onze eigen voorstellen stemmen. Bovendien zullen we als erkende fractie aanwezig zijn in de Conferentie van Voorzitters die de werking van de Kamer bepaalt", zegt hij. Raoul Hedebouw benadrukte dat een derde van de PVDA-kamerfractie arbeider is, zoals bijvoorbeeld vakbondsmensen Maria Vindevoghel en Gaby Colebunders. Mertens zei dat de partij op één vertegenwoordiger in het Vlaams Parlement had gerekend, "maar dat zijn er vier geworden". De fractie zal worden geleid door Jos D'haese. In het Brussels Parlement steeg het aantal verkozenen van 4 naar 11. De fractie zal worden geleid door Françoise De Smedt. In Wallonië steeg het aantal verkozenen van 2 naar 10 terwijl de partij ook haar intrede doet in het Europees Parlement met één verkozene. Mertens waarschuwde voor het gevaar dat de traditionele partijen na hun verkiezingsnederlaag gewoon zullen willen overgaan tot de orde van de dag. "Zondag was geen communautaire stemming of een stemming rond migratie", aldus de voorzitter. "Maar de burger heeft zijn angst voor zijn pensioen en de koopkracht willen uitdrukken. Hij heeft het signaal willen geven dat hij zich een nummer voelt, in de steek gelaten door de traditionele partijen", vervolgde hij. "De echte kloof is niet die tussen noord en zuid, maar tussen de traditionele politiek en de gewone man", vatte Peter Mertens het samen. Voor PVDA is de sterke groei van Vlaams Belang verontrustend. Maar ook daar moeten de traditionele partijen in eigen boezem kijken, vond Mertens. "Zij hebben het klimaat en de voedingsbodem geschapen waardoor de mensen Vlaams Belang stemmen". De voorzitter wees vooral naar N-VA: "N-VA is niet de dam tegen het Vlaams Belang die het beweerde te zijn, maar integendeel de brug naar het Vlaams Belang. Het is dan ook noodzakelijk om te kijken naar de oorzaken waarom de mensen voor het Vlaams Belang stemmen: de mensen voelen zich niet meer veilig wat hun pensioen, hun koopkracht,... betreft." (Belga)