De regering-Michel wil dat de mensen langer werken voor minder pensioen. Dat is volgens de PVDA ondoenbaar, onlogisch en onnodig, zo stelden Kamerlid Raoul Hedebouw en de pensoenspecialist van de partij, Kim De Witte, woensdag op een persconferentie. Een sociaal pensioenbeleid is volgens hen nodig en mogelijk. "We moeten af van de mythe dat we absoluut langer moeten werken", zegt Hedebouw.

'Ondoenbaar'

De regering wil de leeftijd optrekken tot 67 jaar voor een gewoon pensioen, tot 63 jaar voor het vervroegd pensioen en tot 55 jaar voor een overlevingspensioen terwijl het brugpensioen pas vanaf 62 jaar mogelijk wordt, aldus PVDA. Daarnaast wordt ook op de pensioenen zelf bespaard door de afschaffing van de pensioenbonus (83 euro/maand), het gezinspensoen en van bepaalde gelijkgestelde periodes en via de inkorting van de ambtenarenpensioenen (298 euro/maand), luidt het nog.

Een petitie van de PVDA tegen de verhoging van de pensioenleeftijd heeft op drieënhalve week reeds 35.000 handtekeningen en 7.000 getuigenissen opgeleverd. De petitie zal nog zeker tot het einde van het jaar lopen, kondigde Raoul Hedebouw aan. De geplande hervormingen zijn voor PVDA ondoenbaar omdat drie op de vier mensen tussen 55 en 65 jaar met een of meerdere ernstige aandoeningen kampen en een derde van de 60-plussers met ernstige gezondheidsproblemen. Voor bepaalde groepen gaat de gezonde levensverwachting ook achteruit, stelt De Witte.

'Stijging jeugdwerkloosheid'

De verhoging van de pensioenleeftijd is volgens hem ook onlogisch omdat er vandaag reeds meer dan 600.000 werklozen zijn. Volgens de expertencommissie onder leiding van Frank Vandenbroucke is de impact van de verhoging erg beperkt: 1 tot 1,6 procent van het bbp. In Zweden, Frankrijk, Spanje en Ierland leidde de verhoging van de pensioenleeftijd bovendien tot een sterke stijging van de jeugdwerkloosheid. De maatregelen zijn tenslotte ook onnodig, meent de PVDA. In 2060 zou het deel van het bbp dat naar pensioenen gaat minder dan 15 procent bedragen, een niveau waar Frankrijk en Oostenrijk vandaag reeds zitten.

Miljonairstaks

PVDA schuift een eigen sociaal pensioenbeleid naar voren, waarbij de pensioenleeftijd op 65 jaar blijft (60 jaar voor vervroegd pensioen en 58 jaar voor brugpensioen). De wettelijke pensioenen worden verhoogd, terwijl de arme gepensioneerden uit de armoede getild worden en de pensioenkloof van de vrouwen weggewerkt wordt. Dit kan volgens de partij betaald worden met de miljonairstaks (3 van de 8 miljard euro opbrengst gereserveerd voor de pensioenen), een betere aanpak van de grote fiscale fraude (3 miljard), en het keren van de dalende tendens van het aandeel van de sociale bijdragen op de lonen in de sociale zekerheid. (Belga/WB)

De regering-Michel wil dat de mensen langer werken voor minder pensioen. Dat is volgens de PVDA ondoenbaar, onlogisch en onnodig, zo stelden Kamerlid Raoul Hedebouw en de pensoenspecialist van de partij, Kim De Witte, woensdag op een persconferentie. Een sociaal pensioenbeleid is volgens hen nodig en mogelijk. "We moeten af van de mythe dat we absoluut langer moeten werken", zegt Hedebouw. De regering wil de leeftijd optrekken tot 67 jaar voor een gewoon pensioen, tot 63 jaar voor het vervroegd pensioen en tot 55 jaar voor een overlevingspensioen terwijl het brugpensioen pas vanaf 62 jaar mogelijk wordt, aldus PVDA. Daarnaast wordt ook op de pensioenen zelf bespaard door de afschaffing van de pensioenbonus (83 euro/maand), het gezinspensoen en van bepaalde gelijkgestelde periodes en via de inkorting van de ambtenarenpensioenen (298 euro/maand), luidt het nog. Een petitie van de PVDA tegen de verhoging van de pensioenleeftijd heeft op drieënhalve week reeds 35.000 handtekeningen en 7.000 getuigenissen opgeleverd. De petitie zal nog zeker tot het einde van het jaar lopen, kondigde Raoul Hedebouw aan. De geplande hervormingen zijn voor PVDA ondoenbaar omdat drie op de vier mensen tussen 55 en 65 jaar met een of meerdere ernstige aandoeningen kampen en een derde van de 60-plussers met ernstige gezondheidsproblemen. Voor bepaalde groepen gaat de gezonde levensverwachting ook achteruit, stelt De Witte. De verhoging van de pensioenleeftijd is volgens hem ook onlogisch omdat er vandaag reeds meer dan 600.000 werklozen zijn. Volgens de expertencommissie onder leiding van Frank Vandenbroucke is de impact van de verhoging erg beperkt: 1 tot 1,6 procent van het bbp. In Zweden, Frankrijk, Spanje en Ierland leidde de verhoging van de pensioenleeftijd bovendien tot een sterke stijging van de jeugdwerkloosheid. De maatregelen zijn tenslotte ook onnodig, meent de PVDA. In 2060 zou het deel van het bbp dat naar pensioenen gaat minder dan 15 procent bedragen, een niveau waar Frankrijk en Oostenrijk vandaag reeds zitten. PVDA schuift een eigen sociaal pensioenbeleid naar voren, waarbij de pensioenleeftijd op 65 jaar blijft (60 jaar voor vervroegd pensioen en 58 jaar voor brugpensioen). De wettelijke pensioenen worden verhoogd, terwijl de arme gepensioneerden uit de armoede getild worden en de pensioenkloof van de vrouwen weggewerkt wordt. Dit kan volgens de partij betaald worden met de miljonairstaks (3 van de 8 miljard euro opbrengst gereserveerd voor de pensioenen), een betere aanpak van de grote fiscale fraude (3 miljard), en het keren van de dalende tendens van het aandeel van de sociale bijdragen op de lonen in de sociale zekerheid. (Belga/WB)