Het minimumpensioen van 1.500 euro was één van de speerpunten van de verkiezingscampagne van de PVDA. Aan Vlaamse kant schaarden andere partijen zich achter die eis, met eigen accenten en modaliteiten. Kamerfractieleider Raoul Hedebouw wees er woensdag op dat de huidige Belgische pensioenen veel te laag zijn. Een gemiddeld pensioen bedraagt 1.240 euro bij de mannen en 989 euro bij de vrouwen. 'Aangezien een rusthuis minimum 1.500 euro per maand kost, organiseert de staat gestructureerde armoede bij de gepensioneerden', vond Hedebouw.

Om haar eis voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto kracht bij te zetten wil de PVDA een Burgerwet indienen. 'De vorige legislatuur hebben we 48 wetsvoorstellen ingediend. Slechts over één wetsvoorstel is in de commissie acht seconden gepraat, een voorstel over de dwanglicenties voor geneesmiddelen in stockbreuk', aldus de Kamerfractieleider. Maar sinds mei 2019 kunnen burgers zélf een wet indienen en gehoord worden in het parlement. 'Als de traditionele partijen niet willen luisteren naar de terechte verzuchtingen van de bevolking, dan zullen wij hen dwingen. We mikken op 100.000 ondertekenaars, zodat de Wetstraat het signaal van de bevolking niet langer kan negeren.'

Volgens pensioenspecialist Kim De Witte is het voorstel betaalbaar. De pensioenen liggen in de buurlanden gemiddeld 50 procent hoger dan in België en ze geven in verhouding tot het bbp ook de helft meer uit aan pensioenen. 'Het is dus een politieke keuze', stelt De Witte. Een minimumpensioen van 1.500 euro na 40 jaar werken zou de sociale zekerheid 2,8 miljard euro kosten. PVDA schuift daarvoor vier maatregelen naar voor: betere jobs waarvoor sociale bijdragen betaald worden; de strijd tegen fiscale fraude en ontwijking (3 miljard euro); de miljonairstaks (8-9 miljard); en het afschaffen van aftrekken voor bedrijven in de sociale bijdragen (16 miljard).

De PVDA zet de grote middelen in voor haar najaarscampagne. 'We starten vandaag met een sociale media-campagne. Mensen kunnen op www.1500netto.be de burgerwet tekenen, en onze militanten trekken ook de straat op met het verzoekschrift, naar wijken, markten en bedrijfsterreinen, ' klinkt het. Leden en vrijwilligers van de PVDA verdelen de komende weken ook 1 miljoen busfolders.

Het minimumpensioen van 1.500 euro was één van de speerpunten van de verkiezingscampagne van de PVDA. Aan Vlaamse kant schaarden andere partijen zich achter die eis, met eigen accenten en modaliteiten. Kamerfractieleider Raoul Hedebouw wees er woensdag op dat de huidige Belgische pensioenen veel te laag zijn. Een gemiddeld pensioen bedraagt 1.240 euro bij de mannen en 989 euro bij de vrouwen. 'Aangezien een rusthuis minimum 1.500 euro per maand kost, organiseert de staat gestructureerde armoede bij de gepensioneerden', vond Hedebouw. Om haar eis voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto kracht bij te zetten wil de PVDA een Burgerwet indienen. 'De vorige legislatuur hebben we 48 wetsvoorstellen ingediend. Slechts over één wetsvoorstel is in de commissie acht seconden gepraat, een voorstel over de dwanglicenties voor geneesmiddelen in stockbreuk', aldus de Kamerfractieleider. Maar sinds mei 2019 kunnen burgers zélf een wet indienen en gehoord worden in het parlement. 'Als de traditionele partijen niet willen luisteren naar de terechte verzuchtingen van de bevolking, dan zullen wij hen dwingen. We mikken op 100.000 ondertekenaars, zodat de Wetstraat het signaal van de bevolking niet langer kan negeren.' Volgens pensioenspecialist Kim De Witte is het voorstel betaalbaar. De pensioenen liggen in de buurlanden gemiddeld 50 procent hoger dan in België en ze geven in verhouding tot het bbp ook de helft meer uit aan pensioenen. 'Het is dus een politieke keuze', stelt De Witte. Een minimumpensioen van 1.500 euro na 40 jaar werken zou de sociale zekerheid 2,8 miljard euro kosten. PVDA schuift daarvoor vier maatregelen naar voor: betere jobs waarvoor sociale bijdragen betaald worden; de strijd tegen fiscale fraude en ontwijking (3 miljard euro); de miljonairstaks (8-9 miljard); en het afschaffen van aftrekken voor bedrijven in de sociale bijdragen (16 miljard). De PVDA zet de grote middelen in voor haar najaarscampagne. 'We starten vandaag met een sociale media-campagne. Mensen kunnen op www.1500netto.be de burgerwet tekenen, en onze militanten trekken ook de straat op met het verzoekschrift, naar wijken, markten en bedrijfsterreinen, ' klinkt het. Leden en vrijwilligers van de PVDA verdelen de komende weken ook 1 miljoen busfolders.