"Indien u een goed democraat bent, weet u dat het niet het Belgisch maar het Europees Parlement is dat de Europese commissarissen aanduidt", stelde Georges Dallemagne. Commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V) wees erop dat de vraag van PVDA'er Raoul Hedebouw zonder voorwerp was omdat de commissie vandaag niet kan stemmen over een eventuele motie over de voordracht. Premier Charles Michel herhaalde dat de regering de procedure heeft gevolgd die sinds 30 jaar toegepast wordt. Hij wees ook naar de jurisprudentie van de Raad van State over lopende zaken. De aanduiding van Marianne Thyssen (CD&V) vijf jaar geleden gebeurde ook in lopende zaken, merkte hij op. Voor de voordracht van Reynders aan de toekomstige voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vonden informele contacten plaats met meerdere democratische partijen, verduidelijkte hij nog. Michel benadrukte dat een Europees commissaris in zijn functie zijn land noch zijn partij vertegenwoordigt. Vlaams Belangfractieleidster Barbara Pas merkte op dat de ministers in lopende zaken steeds meer ministers zijn die weglopen van de zaken. Ze was er niet van overtuigd dat de voordracht van kandidaat-commissaris dringend was. Een uitnodiging voor een voordracht is geen verplichting. Een lidstaat kan immers de zetel tijdelijk leeg laten. Een regering is lopende zaken moet zich terughoudend opstellen, en dus volgens Pas best eerst het parlement geraadpleegd. Hugues Bayet (PS) erkende dat Didier Reynders niet het profiel heeft die zijn partij gewenst had. De PS pleit voor een grondig debat over het Europees beleid, zei hij. (Belga)

"Indien u een goed democraat bent, weet u dat het niet het Belgisch maar het Europees Parlement is dat de Europese commissarissen aanduidt", stelde Georges Dallemagne. Commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V) wees erop dat de vraag van PVDA'er Raoul Hedebouw zonder voorwerp was omdat de commissie vandaag niet kan stemmen over een eventuele motie over de voordracht. Premier Charles Michel herhaalde dat de regering de procedure heeft gevolgd die sinds 30 jaar toegepast wordt. Hij wees ook naar de jurisprudentie van de Raad van State over lopende zaken. De aanduiding van Marianne Thyssen (CD&V) vijf jaar geleden gebeurde ook in lopende zaken, merkte hij op. Voor de voordracht van Reynders aan de toekomstige voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vonden informele contacten plaats met meerdere democratische partijen, verduidelijkte hij nog. Michel benadrukte dat een Europees commissaris in zijn functie zijn land noch zijn partij vertegenwoordigt. Vlaams Belangfractieleidster Barbara Pas merkte op dat de ministers in lopende zaken steeds meer ministers zijn die weglopen van de zaken. Ze was er niet van overtuigd dat de voordracht van kandidaat-commissaris dringend was. Een uitnodiging voor een voordracht is geen verplichting. Een lidstaat kan immers de zetel tijdelijk leeg laten. Een regering is lopende zaken moet zich terughoudend opstellen, en dus volgens Pas best eerst het parlement geraadpleegd. Hugues Bayet (PS) erkende dat Didier Reynders niet het profiel heeft die zijn partij gewenst had. De PS pleit voor een grondig debat over het Europees beleid, zei hij. (Belga)