Het rekeningnummer van het Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm is 001-6498434-92. Internationale overschrijvingen kunnen via IBAN: BE12 0016 4984 3492 // BIC: GEBA BEBB. De organisatie benadrukt dat het fonds onafhankelijk en autonoom is en alle giften integraal naar de slachtoffers gaan. De opbrengsten komen niet toe aan de organisatie. Pukkelpop zal wel praktische ondersteuning geven waar nodig. De financiële controle van het fonds gebeurt door een internationaal bureau. Alle medewerkers werken uit sociaal engagement op onbezoldigde basis. (KAV)

Het rekeningnummer van het Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm is 001-6498434-92. Internationale overschrijvingen kunnen via IBAN: BE12 0016 4984 3492 // BIC: GEBA BEBB. De organisatie benadrukt dat het fonds onafhankelijk en autonoom is en alle giften integraal naar de slachtoffers gaan. De opbrengsten komen niet toe aan de organisatie. Pukkelpop zal wel praktische ondersteuning geven waar nodig. De financiële controle van het fonds gebeurt door een internationaal bureau. Alle medewerkers werken uit sociaal engagement op onbezoldigde basis. (KAV)