De vijf kregen wel het verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter, moeten een vast adres van verblijf hebben en moeten zich "in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten". De onderzoeksrechter legde nog een aantal andere voorwaarden op, waarover het parket geen commentaar geeft, maar die voorwaarden hebben volgens het parket niets te maken met hun politieke activiteiten. Puigdemont en zijn ex-ministers kunnen dus bijvoorbeeld persconferenties of interviews geven. De Brusselse raadkamer moet nu wel binnen de vijftien dagen beslissen of de vijf aan Spanje moeten overgeleverd worden. Die zitting, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgende week plaatsvinden, maar de exacte datum is nog niet bekend. Tegen de beslissing van de raadkamer staat nog beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, en nadien cassatieberoep bij het Hof van Cassatie. (Belga)

De vijf kregen wel het verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter, moeten een vast adres van verblijf hebben en moeten zich "in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten". De onderzoeksrechter legde nog een aantal andere voorwaarden op, waarover het parket geen commentaar geeft, maar die voorwaarden hebben volgens het parket niets te maken met hun politieke activiteiten. Puigdemont en zijn ex-ministers kunnen dus bijvoorbeeld persconferenties of interviews geven. De Brusselse raadkamer moet nu wel binnen de vijftien dagen beslissen of de vijf aan Spanje moeten overgeleverd worden. Die zitting, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgende week plaatsvinden, maar de exacte datum is nog niet bekend. Tegen de beslissing van de raadkamer staat nog beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, en nadien cassatieberoep bij het Hof van Cassatie. (Belga)