De vijf hadden zich gisteren aangeboden bij de federale gerechtelijke politie in Brussel. Ze werden nadien voor een onderzoeksrechter geleid. Die besliste gisteravond, na verhoor van de betrokkenen, om hen weer vrij te laten. De vijf kregen wel het verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter, moeten een vast adres van verblijf hebben en moeten zich "in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten". De onderzoeksrechter legde nog een aantal andere voorwaarden op, waarover het parket geen commentaar geeft, maar die voorwaarden hebben volgens het parket niets te maken met hun politieke activiteiten. Puigdemont en zijn ex-ministers kunnen dus bijvoorbeeld persconferenties of interviews geven. De Brusselse raadkamer moet nu beslissen of de vijf aan Spanje moeten worden overgeleverd. Die zitting, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, vindt plaats op 17 november. Tegen de beslissing van de raadkamer staat nog beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, en nadien cassatieberoep bij het Hof van Cassatie. (Belga)

De vijf hadden zich gisteren aangeboden bij de federale gerechtelijke politie in Brussel. Ze werden nadien voor een onderzoeksrechter geleid. Die besliste gisteravond, na verhoor van de betrokkenen, om hen weer vrij te laten. De vijf kregen wel het verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter, moeten een vast adres van verblijf hebben en moeten zich "in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten". De onderzoeksrechter legde nog een aantal andere voorwaarden op, waarover het parket geen commentaar geeft, maar die voorwaarden hebben volgens het parket niets te maken met hun politieke activiteiten. Puigdemont en zijn ex-ministers kunnen dus bijvoorbeeld persconferenties of interviews geven. De Brusselse raadkamer moet nu beslissen of de vijf aan Spanje moeten worden overgeleverd. Die zitting, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, vindt plaats op 17 november. Tegen de beslissing van de raadkamer staat nog beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, en nadien cassatieberoep bij het Hof van Cassatie. (Belga)