In Vlaanderen hebben vier private spelers (Infino, Kidslife, MyFamily en Parentia) een vergunning om het Groeipakket, de hervormde kinderbijslag, uit te betalen. Naast de vier private spelers is er ook een publieke uitbetaler, genaamd FONS. In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staat dat er een evaluatie wordt voorbereid met het oog op de evolutie naar één uitbetalingsactor. Volgens Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) zal de effciëntie van de verschillende uitbetalingsactoren daarbij een belangrijke rol spelen. Zij vroeg alvast bij minister Beke een aantal cijfers op. Uit die cijfers blijkt dat de publieke uitbetalingsactor FONS het meeste medewerkers telt, namelijk 202,4 voltijdse medewerkers. Bij de private uitbetalers telt Parentia (137,2) de meeste werknemers en Kidslife (90,9) de minste. Van alle uitbetalers heeft Parentia het grootste aantal dossiers behandeld, namelijk 375.736. Dat zijn er net iets meer dan de 373.364 bij FONS. "Opvallend is dat de publieke uitbetalingsactor FONS veel minder dossiers per VTE heeft dan de private uitbetalingskassen. Alle vier private actoren hebben elk meer dan 2.500 dossiers per VTE, terwijl FONS slechts 1.844 dossiers per VTE behandelde", aldus Open Vld-politica Freya Saeys. Maar bij FONS zelf nuanceren ze de cijfers en counteren ze de kritiek op de efficiëntie. "Vergelijken van personeelskaders is slechts één aspect van efficiëntie. Wij kijken naar de volledige kostprijs van de uitbetalingen en dan blijkt dat wat FONS kost helemaal vergelijkbaar is met wat de private uitbetalers kosten", zegt woordvoerder Leen Du Bois. Zij wijst onder andere ook op het feit dat FONS in verhouding meer zware dossiers te verwerken krijgt. "Zo behandelt FONS bijvoorbeeld 5 procent meer dossiers met sociale toeslagen of schooltoeslagen. Dat zijn dossiers waar meer (opzoek)werk in kruipt", klinkt het. Daarnaast liggen de loonkosten per personeelslid iets lager omdat FONS de verloningspolitiek van de overheid volgt. En tot slot is er het aspect dienstverlening. "We zijn met FONS lokaal sterk aanwezig, bijvoorbeeld in de Huizen van het Kind, waar we gezinnen bijstaan met uitbetalingsneutrale informatie over het Groeipakket", aldus Du Bois. (Belga)

In Vlaanderen hebben vier private spelers (Infino, Kidslife, MyFamily en Parentia) een vergunning om het Groeipakket, de hervormde kinderbijslag, uit te betalen. Naast de vier private spelers is er ook een publieke uitbetaler, genaamd FONS. In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staat dat er een evaluatie wordt voorbereid met het oog op de evolutie naar één uitbetalingsactor. Volgens Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) zal de effciëntie van de verschillende uitbetalingsactoren daarbij een belangrijke rol spelen. Zij vroeg alvast bij minister Beke een aantal cijfers op. Uit die cijfers blijkt dat de publieke uitbetalingsactor FONS het meeste medewerkers telt, namelijk 202,4 voltijdse medewerkers. Bij de private uitbetalers telt Parentia (137,2) de meeste werknemers en Kidslife (90,9) de minste. Van alle uitbetalers heeft Parentia het grootste aantal dossiers behandeld, namelijk 375.736. Dat zijn er net iets meer dan de 373.364 bij FONS. "Opvallend is dat de publieke uitbetalingsactor FONS veel minder dossiers per VTE heeft dan de private uitbetalingskassen. Alle vier private actoren hebben elk meer dan 2.500 dossiers per VTE, terwijl FONS slechts 1.844 dossiers per VTE behandelde", aldus Open Vld-politica Freya Saeys. Maar bij FONS zelf nuanceren ze de cijfers en counteren ze de kritiek op de efficiëntie. "Vergelijken van personeelskaders is slechts één aspect van efficiëntie. Wij kijken naar de volledige kostprijs van de uitbetalingen en dan blijkt dat wat FONS kost helemaal vergelijkbaar is met wat de private uitbetalers kosten", zegt woordvoerder Leen Du Bois. Zij wijst onder andere ook op het feit dat FONS in verhouding meer zware dossiers te verwerken krijgt. "Zo behandelt FONS bijvoorbeeld 5 procent meer dossiers met sociale toeslagen of schooltoeslagen. Dat zijn dossiers waar meer (opzoek)werk in kruipt", klinkt het. Daarnaast liggen de loonkosten per personeelslid iets lager omdat FONS de verloningspolitiek van de overheid volgt. En tot slot is er het aspect dienstverlening. "We zijn met FONS lokaal sterk aanwezig, bijvoorbeeld in de Huizen van het Kind, waar we gezinnen bijstaan met uitbetalingsneutrale informatie over het Groeipakket", aldus Du Bois. (Belga)