In zijn rapport raadt het KCE aan om een terugbetalingssysteem van psychologische zorg in te voeren op twee niveaus. Het eerste, algemene niveau is vlot toegankelijk en vangt zonder beperking de vaak voorkomende en matige problemen op. Het tweede niveau is niet direct toegankelijk en biedt gespecialiseerde zorg aan. "Dit vroegen we al langer en we zijn bijzonder blij dat het KCE de juiste lessen heeft getrokken uit de Vlaamse eerstelijnsprojecten", zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de BFP. "Het zal een belangrijke maatregel zijn om de wachtlijsten in onze gespecialiseerde centra te verminderen en om mensen vlugger in contact te brengen met psychologische zorg." Daarnaast is de BFP ook tevreden dat in het voorstel van het KCE, de psychologen zelf de inhoud van hun begeleiding mogen bepalen en vindt ze het "niet onlogisch" dat aan de financiering ook kwaliteitsvoorwaarden worden gekoppeld. Toch heeft de federatie ook enkele bedenkingen. Zo hebben psychologen het heel moeilijk met het idee dat ze uitbetaald zouden moeten worden via de CGG. "Dat is werkelijk onaanvaardbaar. Dat zou een scheve situatie creëren en een evenwichtige samenwerking tussen zelfstandige psychologen en de centra onmogelijk maken", zegt Lowet. Daarbij komt dan ook nog eens een hele hoop extra administratie. Ook de ideeën dat huisartsen psychologische zorg zouden kunnen aanbieden en dat er gewerkt moet worden met "adviserende psychologen" doet de BFP fronsen. "Huisartsen zijn niet opgeleid op psychologische zorg toe te dienen en met een adviserend psycholoog die afhangt van de verzekeraar, creëer je een belangenconflict, wat niet in het belang is van de patiënt", luidt het. (Belga)

In zijn rapport raadt het KCE aan om een terugbetalingssysteem van psychologische zorg in te voeren op twee niveaus. Het eerste, algemene niveau is vlot toegankelijk en vangt zonder beperking de vaak voorkomende en matige problemen op. Het tweede niveau is niet direct toegankelijk en biedt gespecialiseerde zorg aan. "Dit vroegen we al langer en we zijn bijzonder blij dat het KCE de juiste lessen heeft getrokken uit de Vlaamse eerstelijnsprojecten", zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de BFP. "Het zal een belangrijke maatregel zijn om de wachtlijsten in onze gespecialiseerde centra te verminderen en om mensen vlugger in contact te brengen met psychologische zorg." Daarnaast is de BFP ook tevreden dat in het voorstel van het KCE, de psychologen zelf de inhoud van hun begeleiding mogen bepalen en vindt ze het "niet onlogisch" dat aan de financiering ook kwaliteitsvoorwaarden worden gekoppeld. Toch heeft de federatie ook enkele bedenkingen. Zo hebben psychologen het heel moeilijk met het idee dat ze uitbetaald zouden moeten worden via de CGG. "Dat is werkelijk onaanvaardbaar. Dat zou een scheve situatie creëren en een evenwichtige samenwerking tussen zelfstandige psychologen en de centra onmogelijk maken", zegt Lowet. Daarbij komt dan ook nog eens een hele hoop extra administratie. Ook de ideeën dat huisartsen psychologische zorg zouden kunnen aanbieden en dat er gewerkt moet worden met "adviserende psychologen" doet de BFP fronsen. "Huisartsen zijn niet opgeleid op psychologische zorg toe te dienen en met een adviserend psycholoog die afhangt van de verzekeraar, creëer je een belangenconflict, wat niet in het belang is van de patiënt", luidt het. (Belga)