De openbaar aanklager vroeg het college van deskundigen of ze ook kwaadheid ervoeren bij De Gelder tijdens hun gesprekken. Hij verwees daarbij naar een incident bij het begin van het proces, toen de beschuldigde zei dat hij het gedrag van de voorzitter beu was. "Wat mij het meest opviel", zei Cosyns, "was niet kwaadheid, maar het kat-en-muisspel. Hij zei dan dat het antwoord op mijn vraag later zou komen, of dat hij het misschien aan een collega zou vertellen. Hij had daar naar mijn mening plezier in." Cosyns voegde eraan toe dat De Gelders controlerende gedrag voor hem onrechtstreeks het bewijs is dat hij niet in een waanwereld leeft. "Dan kan je dat niet." Een andere psychiater, Roger Deberdt, verbaasde zich eerder over De Gelders kennis over psychiatrie. Hij zei dat De Gelder zijn kennis gebruikte om zich schizofreen voor te doen. Deberdt verwees naar de bewegingloze houding van De Gelder tijdens zijn eerste verhoor. "Zo'n gedrag zie je vandaag niet meer. Het kwam alleen vroeger voor, toen schizofrenen nog het vergevorderde stadium bereikten." (MVL)

De openbaar aanklager vroeg het college van deskundigen of ze ook kwaadheid ervoeren bij De Gelder tijdens hun gesprekken. Hij verwees daarbij naar een incident bij het begin van het proces, toen de beschuldigde zei dat hij het gedrag van de voorzitter beu was. "Wat mij het meest opviel", zei Cosyns, "was niet kwaadheid, maar het kat-en-muisspel. Hij zei dan dat het antwoord op mijn vraag later zou komen, of dat hij het misschien aan een collega zou vertellen. Hij had daar naar mijn mening plezier in." Cosyns voegde eraan toe dat De Gelders controlerende gedrag voor hem onrechtstreeks het bewijs is dat hij niet in een waanwereld leeft. "Dan kan je dat niet." Een andere psychiater, Roger Deberdt, verbaasde zich eerder over De Gelders kennis over psychiatrie. Hij zei dat De Gelder zijn kennis gebruikte om zich schizofreen voor te doen. Deberdt verwees naar de bewegingloze houding van De Gelder tijdens zijn eerste verhoor. "Zo'n gedrag zie je vandaag niet meer. Het kwam alleen vroeger voor, toen schizofrenen nog het vergevorderde stadium bereikten." (MVL)