PS-minister van Energie Paul Magnette heeft zondag laten verstaan dat zijn partij geen veto stelt tegen besparingen in de gezondheidszorg. "Dat is niet makkelijk voor ons, maar we zeggen oké, misschien kunnen we daar besparen", zei hij zondag tijdens een debat over de begrotingszoektocht naar 17 miljard euro in het VRT-programma "De Zevende Dag".

Eensgezindheid over bedrag: 17 miljard euro

Op één punt zijn alle partijen het eens: er moet nog minstens 17 miljard euro gevonden worden om tegen 2015 aan te knopen met een begrotingsevenwicht. Minder eensgezindheid bestaat er over de manier waarop. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert was de enige die nog percentages in de mond durfde nemen over de verhouding besparingen-nieuwe lasten. Zijn partij heeft een voorstel uitgewerkt waarin de lasten beperkt blijven tot 5 procent.

En zo schoven alle deelnemers aan het debat elk hun eigen maatregelen naar voren. N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke pleitte voor de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, omdat "de makkelijkst bespaarde gelden, die gelden zijn die niet naar uitkeringen moeten". Open VLD-collega Gwendolyn Rutten was het daar volmondig mee eens. "De N-VA is daarvoor de mosterd in ons programma komen zoeken."

Naast SP.A en PS is echter ook CD&V daar niet voor gewonnen. "Zolang mensen blijven zoeken naar een job en zich blijven opleiden, dan denk ik dat je ze niet uit de dop moet gooien", klonk het bij CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert. SP.A-Kamerfractieleider Bruno Tobback sprak van een "hardvochtig" voorstel. Wel erkende hij dat aan werklozen moet worden uitgelegd "dat het geen absoluut recht is voor eeuwig en drie dagen, waar ze niets voor moeten doen".

Dooddoeners

Ook over andere dooddoeners bleven de standpunten grotendeels onveranderd. Open VLD, CD&V en N-VA zien weinig heil in verhoogde lasten op bedrijfwagens - groener kan wel - en SP.A viseert de fiscale uitwegen voor de hoge inkomens. CD&V wil dan weer de notionele intrestaftrek aftoppen op 3,8 procent, om zo tot 3 miljard euro te besparen tegen 2015. Bogaert sprak van "laaghangend fruit dat je kan plukken om tot 17 miljard te komen".

In de gezondheidszorg mikken de christendemocraten voorts op een halvering van de groeinorm van 4,5 procent. Met de juiste maatregelen moet dat lukken, maakt Bogaert zich sterk. PS-minister Magnette sprak dat niet meteen tegen, maar benadrukte wel dat er "geen magische oplossing" bestaat. Besparingen in de gezondheidszorg kunnen dus, zolang maar gewaakt wordt over de leefbaarheid op lange termijn.

Voorts kwam ook de fiscale en sociale fraude opnieuw aan bod. Naast lastenverlagingen vormen die voor MR-vicepremier Didier Reynders een deel van het antwoord. Bracke zag die piste echter ook bij eerdere begrotingen al als opvulling gebruikt, dus pleitte hij ervoor om die winsten uit fraudebestrijding aan te wenden voor structurele lastenverlagingen of het lenigen van sociale noden.

Overkoepelend project

Tot ergernis van Open Vld-Kamerlid Gwendolyn Rutten bleef het echter tot "hier en daar een beetje bric-à-brac". "Simpelweg een excellsheet maken met allemaal kleine maatregelen, is tijdverlies." Rutten wil een overkoepelend project, waartoe alle beleidsniveaus bijdragen. "De verschillende overheden moeten stoppen met mekaar tegen te werken. We zullen het allemaal samen moeten doen, op alle niveaus", zei Rutten, wiens partij op het Vlaamse niveau in de oppositie zit.

Bruno Tobback liet tot slot nog weten dat zijn partij best bereid is maatregelen te nemen "die iedereen pijn doen, maar niet als enkel de werkende mensen getroffen worden". Ook collega-socialist Magnette erkende dat zogenaamd "pijnloze maatregelen" heel makkelijk zijn, maar dat die uiteindelijk vaak doorgerekend worden aan de consument. "Als we hogere taksen vragen, moeten we daar ook maatregelen voor treffen", besloot hij. "Anders wordt het niets meer dan een verdoken taks." (Belga)

PS-minister van Energie Paul Magnette heeft zondag laten verstaan dat zijn partij geen veto stelt tegen besparingen in de gezondheidszorg. "Dat is niet makkelijk voor ons, maar we zeggen oké, misschien kunnen we daar besparen", zei hij zondag tijdens een debat over de begrotingszoektocht naar 17 miljard euro in het VRT-programma "De Zevende Dag". Eensgezindheid over bedrag: 17 miljard euro Op één punt zijn alle partijen het eens: er moet nog minstens 17 miljard euro gevonden worden om tegen 2015 aan te knopen met een begrotingsevenwicht. Minder eensgezindheid bestaat er over de manier waarop. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert was de enige die nog percentages in de mond durfde nemen over de verhouding besparingen-nieuwe lasten. Zijn partij heeft een voorstel uitgewerkt waarin de lasten beperkt blijven tot 5 procent. En zo schoven alle deelnemers aan het debat elk hun eigen maatregelen naar voren. N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke pleitte voor de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, omdat "de makkelijkst bespaarde gelden, die gelden zijn die niet naar uitkeringen moeten". Open VLD-collega Gwendolyn Rutten was het daar volmondig mee eens. "De N-VA is daarvoor de mosterd in ons programma komen zoeken." Naast SP.A en PS is echter ook CD&V daar niet voor gewonnen. "Zolang mensen blijven zoeken naar een job en zich blijven opleiden, dan denk ik dat je ze niet uit de dop moet gooien", klonk het bij CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert. SP.A-Kamerfractieleider Bruno Tobback sprak van een "hardvochtig" voorstel. Wel erkende hij dat aan werklozen moet worden uitgelegd "dat het geen absoluut recht is voor eeuwig en drie dagen, waar ze niets voor moeten doen". Dooddoeners Ook over andere dooddoeners bleven de standpunten grotendeels onveranderd. Open VLD, CD&V en N-VA zien weinig heil in verhoogde lasten op bedrijfwagens - groener kan wel - en SP.A viseert de fiscale uitwegen voor de hoge inkomens. CD&V wil dan weer de notionele intrestaftrek aftoppen op 3,8 procent, om zo tot 3 miljard euro te besparen tegen 2015. Bogaert sprak van "laaghangend fruit dat je kan plukken om tot 17 miljard te komen". In de gezondheidszorg mikken de christendemocraten voorts op een halvering van de groeinorm van 4,5 procent. Met de juiste maatregelen moet dat lukken, maakt Bogaert zich sterk. PS-minister Magnette sprak dat niet meteen tegen, maar benadrukte wel dat er "geen magische oplossing" bestaat. Besparingen in de gezondheidszorg kunnen dus, zolang maar gewaakt wordt over de leefbaarheid op lange termijn. Voorts kwam ook de fiscale en sociale fraude opnieuw aan bod. Naast lastenverlagingen vormen die voor MR-vicepremier Didier Reynders een deel van het antwoord. Bracke zag die piste echter ook bij eerdere begrotingen al als opvulling gebruikt, dus pleitte hij ervoor om die winsten uit fraudebestrijding aan te wenden voor structurele lastenverlagingen of het lenigen van sociale noden. Overkoepelend project Tot ergernis van Open Vld-Kamerlid Gwendolyn Rutten bleef het echter tot "hier en daar een beetje bric-à-brac". "Simpelweg een excellsheet maken met allemaal kleine maatregelen, is tijdverlies." Rutten wil een overkoepelend project, waartoe alle beleidsniveaus bijdragen. "De verschillende overheden moeten stoppen met mekaar tegen te werken. We zullen het allemaal samen moeten doen, op alle niveaus", zei Rutten, wiens partij op het Vlaamse niveau in de oppositie zit. Bruno Tobback liet tot slot nog weten dat zijn partij best bereid is maatregelen te nemen "die iedereen pijn doen, maar niet als enkel de werkende mensen getroffen worden". Ook collega-socialist Magnette erkende dat zogenaamd "pijnloze maatregelen" heel makkelijk zijn, maar dat die uiteindelijk vaak doorgerekend worden aan de consument. "Als we hogere taksen vragen, moeten we daar ook maatregelen voor treffen", besloot hij. "Anders wordt het niets meer dan een verdoken taks." (Belga)