De maatregelen in kwestie slaan onder meer op de mogelijkheid voor personeel in de essentiële sectoren om 220 overuren te presteren bovenop het toegestane aantal, het opheffen van de beperkingen op studentenarbeid en de mogelijkheid om voor de essentiële activiteiten gebruik te maken van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. "Die maatregelen scheppen een onaanvaardbaar precedent", vindt de PS-Kamerfractie, die een wetsvoorstel heeft ingediend om de maatregelen grondig bij te sturen en enkel te laten toepassen indien daar in de onderneming (of het paritair comité) een akkoord over wordt gesloten. De PS laakt ook dat er aan werkgeverskant stemmen opgaan om die maatregelen uit te breiden tot andere sectoren en om ze langdurig te verlengen. Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) is niet te spreken over het wetsvoorstel. "Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat PS de mensen, die weken en maanden dit land draaiende hebben gehouden en daarvoor enorme overuren hebben geklopt, zoals het zorgpersoneel, terug volop wil gaan belasten", stelt ze. Van Peel stelt er zich ook vragen bij dat de PS al na amper een week de maatregelen in vraag stelt, terwijl ze akkoord ging met aanpak via volmachten. Ze wijst er ook op dat was afgesproken om de aanpak van de crisis en de volmachten achteraf te evalueren. De PS is overigens niet de eerste partij die zich vragen stelt bij de maatregelen. Eerder weerklonk kritiek bij PVDA en bij Ecolo-Groen. Die laatste fractie steunt net als de PS de volmachten van de regering-Wilmès. (Belga)

De maatregelen in kwestie slaan onder meer op de mogelijkheid voor personeel in de essentiële sectoren om 220 overuren te presteren bovenop het toegestane aantal, het opheffen van de beperkingen op studentenarbeid en de mogelijkheid om voor de essentiële activiteiten gebruik te maken van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. "Die maatregelen scheppen een onaanvaardbaar precedent", vindt de PS-Kamerfractie, die een wetsvoorstel heeft ingediend om de maatregelen grondig bij te sturen en enkel te laten toepassen indien daar in de onderneming (of het paritair comité) een akkoord over wordt gesloten. De PS laakt ook dat er aan werkgeverskant stemmen opgaan om die maatregelen uit te breiden tot andere sectoren en om ze langdurig te verlengen. Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) is niet te spreken over het wetsvoorstel. "Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat PS de mensen, die weken en maanden dit land draaiende hebben gehouden en daarvoor enorme overuren hebben geklopt, zoals het zorgpersoneel, terug volop wil gaan belasten", stelt ze. Van Peel stelt er zich ook vragen bij dat de PS al na amper een week de maatregelen in vraag stelt, terwijl ze akkoord ging met aanpak via volmachten. Ze wijst er ook op dat was afgesproken om de aanpak van de crisis en de volmachten achteraf te evalueren. De PS is overigens niet de eerste partij die zich vragen stelt bij de maatregelen. Eerder weerklonk kritiek bij PVDA en bij Ecolo-Groen. Die laatste fractie steunt net als de PS de volmachten van de regering-Wilmès. (Belga)