"De verbetering van het dagelijkse leven van de mensen" vormt voor de PS "de prioriteit der prioriteiten" met het oog op de verkiezingen van mei. De socialisten sluiten een grondwetsherziening niet uit, maar die mag dan enkel tot doel hebben om de individuele rechten en vrijheden te laten evolueren en ethische vooruitgang te boeken. "Wij zijn dus voorstander van een lijst van artikelen waarvan de herziening nodig is om vooruitgang in de samenleving te bewerkstelligen", stelt de partij in een mededeling. "Dit gezegd zijnde, in geen geval is de PS vragende partij voor een institutionele hervorming. We hebben nood aan stabiliteit en moeten waken over een goede uitvoering van de zesde staatshervorming. Voor de PS kan geen enkel artikel over de structuur van de staat open voor herziening verklaard worden", besluit de partij. (Belga)

"De verbetering van het dagelijkse leven van de mensen" vormt voor de PS "de prioriteit der prioriteiten" met het oog op de verkiezingen van mei. De socialisten sluiten een grondwetsherziening niet uit, maar die mag dan enkel tot doel hebben om de individuele rechten en vrijheden te laten evolueren en ethische vooruitgang te boeken. "Wij zijn dus voorstander van een lijst van artikelen waarvan de herziening nodig is om vooruitgang in de samenleving te bewerkstelligen", stelt de partij in een mededeling. "Dit gezegd zijnde, in geen geval is de PS vragende partij voor een institutionele hervorming. We hebben nood aan stabiliteit en moeten waken over een goede uitvoering van de zesde staatshervorming. Voor de PS kan geen enkel artikel over de structuur van de staat open voor herziening verklaard worden", besluit de partij. (Belga)