PS wil geen herverdeling van financiering lokale politie: ‘Wallonië is nu eenmaal groter’

© Getty
Han Renard

De financiering van de lokale politie loopt spaak, maar van een herverdeling wil de PS niet weten.

Vlaanderen krijgt verhoudingsgewijs minder federaal geld voor zijn politie dan Wallonië (en Brussel). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Depoortere werd op zijn wenken bediend.

Voor de lokale politiezones ontving Vlaanderen vorig jaar 607 miljoen federale subsidies of 90,7 euro per inwoner, Wallonië 448,7 miljoen of 122,64 euro per inwoner. Anders gezegd: Wallonië krijgt voor zijn lokale politie 35 procent méér per capita. Het verschil zou te maken hebben met het criterium oppervlakte. In de federale verdeelsleutel weegt dat zwaar door, wat in het voordeel van Wallonië uitpakt. De uitgestrekte maar dunbevolkte provincie Luxemburg krijgt per inwoner twee keer zoveel voor zijn lokale politie als Vlaams-Brabant.

Zonder zich uit te spreken over mogelijke communautaire scheeftrekkingen wil minister Verlinden, zo meldde Het Laatste Nieuws op zijn voorpagina, het twintig jaar oude financieringsmodel voor de politie en de afspraken met de gewesten sowieso op de schop. Ze heeft daarover een studie besteld.

Verlinden kan zich de moeite beter besparen, vindt Waals minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS). ‘De gemeenten financieren voor 80 procent de werking van hun eigen politiediensten. Het is niet de financiële verdeelsleutel tussen de gewesten die moet worden bijgestuurd, maar de omvang van de totale federale subsidiepot. Het echte probleem is dat de federale regering te weinig geld over heeft voor de lokale politie, in Vlaanderen én in Wallonië.’

Op de criteria van de huidige verdeelsleutel wil Collignon niet ingaan. ‘De details ken ik ook niet. Maar rekening houden met de oppervlakte – Wallonië is groter dan Vlaanderen – lijkt me zo gek nog niet. Als we verdeelsleutels ter discussie gaan stellen, laten we dan ook eens kijken naar de investeringen bij de NMBS. Daarbij is Wallonië al jaren benadeeld. Als de Vlamingen over de politie willen beginnen, zullen wij niet aarzelen om het spoor opnieuw op tafel te gooien.’

Au fond vindt Collignon dat Verlinden ‘zich van debat vergist’. Waar het om gaat, zegt hij, is hoe ze de gemeenten wil helpen om ‘de stijgende criminaliteit’ het hoofd te bieden. ‘In alle steden en gemeenten zijn er te weinig politiemensen en te weinig middelen. De huidige misère op een andere manier over Vlaanderen en Wallonië verdelen, lost niks op. En als Verlinden eropuit is om de Franstaligen nóg eens financieel te benadelen, zal dat in elk geval niet met de PS zijn.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content