"Het is de verantwoordelijkheid van alle aanwezige partijen om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de reizigers slachtoffer worden van de stakingen die het ACOD en het ACV hebben aangekondigd", stelt de PS.

Volgens de partij maakt artikel 136 uit de wet van 23 juli 1926 het mogelijk een sociaal bemiddelaar aan te duiden. Dat artikel bepaalt dat de FOD Werk belast is met de sociale bemiddeling bij de spoorwegen en dat de toplui van de spoorbedrijven of het paritair comité kunnen vragen een sociaal bemiddelaar het veld in te sturen.

Opnieuw besproken door kernkabinet

Vakbonden en directie bij de NMBS hadden minister Peeters woensdag gevraagd voor bemiddeling te zorgen in het sociaal confict bij het bedrijf. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde de vicepremier evenwel dat de bemiddelaars voor de openbare sector niet bevoegd zijn voor de NMBS. Het punt zal vrijdagnamiddag wellicht opnieuw worden besproken door het kernkabinet.

Ondertussen roept PS-voorzitter Elio Di Rupo op niet langer olie op het vuur te gooien "door te dreigen met buitensporige maatregelen". Zonder het bij naam te noemen, doelt Di Rupo daarmee op de gegarandeerde dienstverlening die in het regeerakkoord bij de NMBS wordt voorzien en waarop binnen de meerderheid Open Vld en N-VA de laatste tijd het meest aandringen.

"Het zou goed zijn mochten de NMBS en Infrabel zo snel mogelijk over hun bedrijfsplannen beschikken. Het is aan de regering toekomstperspectief aan de Belgische spoorwegen en spoorarbeiders te geven. De NMBS wordt geconfronteerd met één van de zwaarste crisissen uit zijn bestaan omwille van de buitensporige besparingsmaatregelen van de regering. Investeringen in de spoorsector zou een prioriteit moeten zijn, zowel voor de reizigers als om het fileleed te verminderen en om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen", aldus nog Di Rupo. (Belga/NSK)

"Het is de verantwoordelijkheid van alle aanwezige partijen om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de reizigers slachtoffer worden van de stakingen die het ACOD en het ACV hebben aangekondigd", stelt de PS.Volgens de partij maakt artikel 136 uit de wet van 23 juli 1926 het mogelijk een sociaal bemiddelaar aan te duiden. Dat artikel bepaalt dat de FOD Werk belast is met de sociale bemiddeling bij de spoorwegen en dat de toplui van de spoorbedrijven of het paritair comité kunnen vragen een sociaal bemiddelaar het veld in te sturen.Opnieuw besproken door kernkabinetVakbonden en directie bij de NMBS hadden minister Peeters woensdag gevraagd voor bemiddeling te zorgen in het sociaal confict bij het bedrijf. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde de vicepremier evenwel dat de bemiddelaars voor de openbare sector niet bevoegd zijn voor de NMBS. Het punt zal vrijdagnamiddag wellicht opnieuw worden besproken door het kernkabinet.Ondertussen roept PS-voorzitter Elio Di Rupo op niet langer olie op het vuur te gooien "door te dreigen met buitensporige maatregelen". Zonder het bij naam te noemen, doelt Di Rupo daarmee op de gegarandeerde dienstverlening die in het regeerakkoord bij de NMBS wordt voorzien en waarop binnen de meerderheid Open Vld en N-VA de laatste tijd het meest aandringen."Het zou goed zijn mochten de NMBS en Infrabel zo snel mogelijk over hun bedrijfsplannen beschikken. Het is aan de regering toekomstperspectief aan de Belgische spoorwegen en spoorarbeiders te geven. De NMBS wordt geconfronteerd met één van de zwaarste crisissen uit zijn bestaan omwille van de buitensporige besparingsmaatregelen van de regering. Investeringen in de spoorsector zou een prioriteit moeten zijn, zowel voor de reizigers als om het fileleed te verminderen en om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen", aldus nog Di Rupo. (Belga/NSK)