Volgens de PS bewijst de aanbeveling van de Commissie dat er niets veranderd is aan "de oude liberale recepten van Europees rechts". Intussen doorstaat België de crisis beter dan andere landen, "met name omdat ons model van sociale zekerheid en het behoud van de automatische indexering van de lonen hun rol spelen als sociale bescherming tegen de crisis", aldus de partij in een mededeling. Voor het tweede jaar op rij dringt de Commissie in haar aanbevelingen aan op een hervorming van de automatische loonindexering. Eurocommissaris Olli Rehn beklemtoonde op de persconferentie het belang om de loonevolutie af te stemmen op de evolutie van de productiviteit. De Commissie stelt ook vast dat de Belgische concurrentiekracht afneemt, mede door de sterkere stijging van de loonkosten in België dan in de buurlanden. De Commissie suggereert onder meer "alomvattende overeenkomsten ter bevordering van het concurrentievermogen". Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne van zijn kant reageert positief op de aanbevelingen en bepleit eveneens loonkostbeheersing. "Concreet kan dit gerealiseerd worden door de loonnorm te aligneren op de inflatie. Dat zou betekenen dat de loonkosten gelijke tred houden met de inflatie, die nu door de prijzenpolitiek van de federale regering stilaan onder controle komt. Zo garanderen we de koopkracht van mensen en zorgen we tegelijkertijd voor meer jobs en zuurstof voor kmo's en bedrijven. Ik roep daarom de sociale partners op om dit najaar bij het interprofessioneel akkoord te kiezen voor loonkostbeheersing." (WAE)

Volgens de PS bewijst de aanbeveling van de Commissie dat er niets veranderd is aan "de oude liberale recepten van Europees rechts". Intussen doorstaat België de crisis beter dan andere landen, "met name omdat ons model van sociale zekerheid en het behoud van de automatische indexering van de lonen hun rol spelen als sociale bescherming tegen de crisis", aldus de partij in een mededeling. Voor het tweede jaar op rij dringt de Commissie in haar aanbevelingen aan op een hervorming van de automatische loonindexering. Eurocommissaris Olli Rehn beklemtoonde op de persconferentie het belang om de loonevolutie af te stemmen op de evolutie van de productiviteit. De Commissie stelt ook vast dat de Belgische concurrentiekracht afneemt, mede door de sterkere stijging van de loonkosten in België dan in de buurlanden. De Commissie suggereert onder meer "alomvattende overeenkomsten ter bevordering van het concurrentievermogen". Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne van zijn kant reageert positief op de aanbevelingen en bepleit eveneens loonkostbeheersing. "Concreet kan dit gerealiseerd worden door de loonnorm te aligneren op de inflatie. Dat zou betekenen dat de loonkosten gelijke tred houden met de inflatie, die nu door de prijzenpolitiek van de federale regering stilaan onder controle komt. Zo garanderen we de koopkracht van mensen en zorgen we tegelijkertijd voor meer jobs en zuurstof voor kmo's en bedrijven. Ik roep daarom de sociale partners op om dit najaar bij het interprofessioneel akkoord te kiezen voor loonkostbeheersing." (WAE)