PS stelt 13 maatregelen voor om koopkracht te versterken

PS-voorzitter Paul Magnette. © Belga

De PS heeft een pakket van 13 maatregelen klaar om de koopkracht te versterken nu de inflatie tot ongeziene hoogte gestegen is, onder meer door de stijgende energieprijzen. Het pakket zou goed zijn voor een gemiddelde steun van 300 euro per maand voor de laagste en middenklasse. PS-voorzitter Paul Magnette hoopt dat de regering eind mei over dit pakket kan debatteren, wanneer de expertengroep haar eerste verslag klaar heeft. Hij verwacht ook voorstellen van de coalitiepartners.

Magnette wees erop dat niet iedereen de hoge inflatie en energieprijzen even sterk voelt. Door de maatregelen die de regering reeds genomen heeft, zijn de laagste inkomens redelijk beschermd, terwijl ook de hoogste inkomens weinig voelen. Maar de middenklasse, die niet in aanmerking komt voor de structurele maatregelen, is onvoldoende beschermd.

Een eerste reeks van vier maatregelen is gericht op het inkomen, zoals het behoud van de automatische index, de herziening van de loonnormwet, de verhoging van het minimuminkomen en de verlaging van de fiscaliteit voor de lage en middeninkomens.

Daarnaast zijn er zeven maatregelen om de hoge energieprijzen op te vangen, zoals het permanent maken van de 6% btw op energie en de uitbreiding van het sociaal energietarief, het creëren van een “middentarief” voor de energiefactuur van de middenklasse, het versterken van de steun aan de gezinnen die met mazout verwarmen, en het optrekken van de terugbetaling van de kosten voor de professionele verplaatsingen. Er zijn ook twee gewestelijke maatregelen voor de huurders, waarvoor de Waalse en Brusselse regering bevoegd zijn.

Om deze maatregelen – waarvan de PS schat dat ze 6,5 miljard euro bruto kosten, of 5 miljard mits aftrek van de terugverdieneffecten – te financieren, hebben de Franstalige socialisten twee pakketten: enerzijds de verhoging van de effectentaks, de invoering van een heffing op de grote patrimonia en het afschaffen van de vrijstelling van de heffing op de meerwaarde op aandelen; en anderzijds een heffing op de overwinsten van de energiebedrijven.

N-VA corrigeert PS-plan met 8 maatregelen ‘die wel jobs opbrengen’

De N-VA legt dinsdag 8 maatregelen op tafel als reactie op het pakket van 13 maatregelen om de koopkracht te versterken, dat de PS maandag voorstelde en dat volgens de N-VA in geen geval de werkzaamheidsgraad opkrikt. “De grootste koopkrachtstijging voor iemand die een uitkering trekt bestaat er in werk te vinden. Om die vergetelheid van de PS recht te zetten bieden wij de regering een 8-puntenplan aan om meer mensen aan de slag te krijgen en zo een enorme koopkrachtverhoging te realiseren”, zegt Kamerfractieleider Peter De Roover.

Het eerste luik van het N-VA-pakket omvat activering en verlaging van de drempels naar werk.  Het gaat om doorstartbanen, waarmee werknemers of statutairen met een dienstanciënniteit van minimum 2 jaar, zonder de oorspronkelijke arbeidsrelatie te beëindigen, tijdelijk ter beschikking worden gesteld van een ander bedrijf of organisatie. “Het een kans om risicoloos op zoek te gaan naar een 2de loopbaan en verhoogt de flexibiliteit”, stelt De Roover.

Daarnaast maakt de partij gelegenheidswerk mogelijk voor wie geen inkomensvervangende uitkering op beroepsactieve leeftijd heeft, als bijverdienste, om ergens iemand uit de nood te helpen, iets nieuws te proberen vooraleer een carrièreswitch te maken, ? De maximale belasting in dit voorstel bedraagt 33% en enkel de effectief gepresteerde uren worden uitbetaald. De N-VA blijft voorts pleiten voor het uitdoven van het SWT en het beperken van de werkloosheid in de tijd.

Voor de herintegratie op de arbeidsmarkt focust de N-VA op arbeidsintergratiejobs en de omvorming van het ziektebriefje in een geshiktheidsattest. De partij wil ook de arbeidswet hervormen naar Nederlands model met meer autonomie voor werknemer en werkgever, en pleit voor de overheveling van het normatief kader voor de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt naar de gewesten. Dit pakket kan de werkzaamheidsgraad verhogen, besluit N-VA. “Zo versterken mensen hun koopkracht structureel sterker dan met het PS-plan dat momenteel op tafel ligt. Dit kan dus onze werkzaamheidgraad duurzaam opkrikken naar 80%, het begrotingstekort terugdringen en onze welvaart en welzijn zo helpen veilig stellen”.

Partner Content