Huygen, huidig schepen voor Gelijke Kansen en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen normaal gezien 5de op de PS-lijst, zou tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes hebben uitgevoerd vlakbij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat "men dit bij de MR gewoon is". Hij zou daarmee hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Er ontstond een discussie en Huygen zou nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat "relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn". Enige tijd later sprak de socialistische politicus ook Cialone zelf aan en herhaalde zijn eerdere uitlatingen, aldus verschillende bronnen. Cialone liet gisteren weten maandag een klacht te zullen indienen. (Belga)

Huygen, huidig schepen voor Gelijke Kansen en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen normaal gezien 5de op de PS-lijst, zou tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes hebben uitgevoerd vlakbij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat "men dit bij de MR gewoon is". Hij zou daarmee hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Er ontstond een discussie en Huygen zou nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat "relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn". Enige tijd later sprak de socialistische politicus ook Cialone zelf aan en herhaalde zijn eerdere uitlatingen, aldus verschillende bronnen. Cialone liet gisteren weten maandag een klacht te zullen indienen. (Belga)