De veralgemeende sociale bonus is een variant op het basisinkomen. In de plannen van de Franstalige socialisten zou die neerkomen op een aanvulling op het loon die wordt uitgekeerd door de sociale zekerheid. Die moet elke werknemer een minimuminkomen garanderen dat gelijkstaat aan de armoededrempel, ofwel 1.100 euro per maand voor een alleenstaande. De bonus zou ook gelden voor steuntrekkers van meer dan 18 jaar die de armoededrempel niet halen. "In tegenstelling tot het basisinkomen zal de veralgemeende sociale bonus die ik voorstel, gelden voor wie er echt nood aan heeft", verzekerde Di Rupo. Hij citeerde de werknemers die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen, en dan vooral vrouwen die deeltijds werken, de werkzoekenden en al wie geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering. Di Rupo heeft intussen zijn medeleven betuigd aan PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw, die in Luik een messteek kreeg voor hij zou gaan speechen. "Geweld, onder welke vorm dan ook, is nooit aanvaardbaar", aldus Di Rupo. (Belga)

De veralgemeende sociale bonus is een variant op het basisinkomen. In de plannen van de Franstalige socialisten zou die neerkomen op een aanvulling op het loon die wordt uitgekeerd door de sociale zekerheid. Die moet elke werknemer een minimuminkomen garanderen dat gelijkstaat aan de armoededrempel, ofwel 1.100 euro per maand voor een alleenstaande. De bonus zou ook gelden voor steuntrekkers van meer dan 18 jaar die de armoededrempel niet halen. "In tegenstelling tot het basisinkomen zal de veralgemeende sociale bonus die ik voorstel, gelden voor wie er echt nood aan heeft", verzekerde Di Rupo. Hij citeerde de werknemers die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen, en dan vooral vrouwen die deeltijds werken, de werkzoekenden en al wie geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering. Di Rupo heeft intussen zijn medeleven betuigd aan PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw, die in Luik een messteek kreeg voor hij zou gaan speechen. "Geweld, onder welke vorm dan ook, is nooit aanvaardbaar", aldus Di Rupo. (Belga)