Ook verschillende adviesraden van het Waals gewest kwamen vandaag aan bod. Ze mochten hun voorstellen op tafel leggen om de Waalse economie dynamischer te maken. De Union des classes moyennes brak een lans voor meer focus op privé-initiatieven. "Wie meerwaarde kan creëren, moet daar ook de middelen voor krijgen. Dat houdt ook in dat de overheid meer beroep doet op de private sector." Het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen legde de nadruk op administratieve vereenvoudiging en een afbouw van de patronale bijdragen. (Belga)

Ook verschillende adviesraden van het Waals gewest kwamen vandaag aan bod. Ze mochten hun voorstellen op tafel leggen om de Waalse economie dynamischer te maken. De Union des classes moyennes brak een lans voor meer focus op privé-initiatieven. "Wie meerwaarde kan creëren, moet daar ook de middelen voor krijgen. Dat houdt ook in dat de overheid meer beroep doet op de private sector." Het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen legde de nadruk op administratieve vereenvoudiging en een afbouw van de patronale bijdragen. (Belga)