De NV Recover Energy wil in Kampenhout-Sas een installatie bouwen die jaarlijks 60.000 ton bouw- en sloopafval, 80.000 ton bedrijfsafval en 10.000 ton niet risicohoudend medisch afval kan verwerken. Met de warmte die vrijkomt zal elektriciteit geproduceerd worden, op jaarbasis zou het gaat om 125.000 MWh. Het plan stuit evenwel lokaal op sterk protest. In het kader van het openbaar onderzoek over de bouwvergunning werden onder impuls van het actiecomité Stop de Oven recent 25.500 bezwaarschriften ingediend. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als gemeentebesturen in de regio zijn eveneens tegen. (COR 908)

De NV Recover Energy wil in Kampenhout-Sas een installatie bouwen die jaarlijks 60.000 ton bouw- en sloopafval, 80.000 ton bedrijfsafval en 10.000 ton niet risicohoudend medisch afval kan verwerken. Met de warmte die vrijkomt zal elektriciteit geproduceerd worden, op jaarbasis zou het gaat om 125.000 MWh. Het plan stuit evenwel lokaal op sterk protest. In het kader van het openbaar onderzoek over de bouwvergunning werden onder impuls van het actiecomité Stop de Oven recent 25.500 bezwaarschriften ingediend. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als gemeentebesturen in de regio zijn eveneens tegen. (COR 908)