Een nieuw politiebesluit, dat vanaf vandaag in voege zal treden voor alle Franstalige gemeenten van de provincie, voert onder meer een verbod in op dansfeesten en legt een sluiting van nachtwinkels op om 01.00 uur. Ook voor de horeca zijn er wijzigingen. Zo worden bepaalde maatregelen weer ingevoerd met betrekking tot de afstand tussen de tafels, het aantal toegestane personen en het verloop van de dienstverlening. "De nadruk wordt ook gelegd op het naleven van hygiënemaatregelen en op ventilatie van de ruimten". Verder wordt telewerken "sterk aanbevolen". "Bovendien wordt er nauwer overleg gevoerd met de lokale autoriteiten die de bevoegdheid hebben om te beslissen of ze al dan niet evenementen willen houden op hun grondgebied", aldus de gouverneur van Luik. De toestand wordt door de lokale autoriteiten als "zorgwekkend" beschouwd. De provincie schakelde onlangs terug naar alarmniveau 4. Gouverneur Hervé Jamar benadrukt, net als een paar dagen geleden, nog steeds het belang van het respecteren van afstand en het dragen van een mondmasker waar dat verplicht is. (Belga)

Een nieuw politiebesluit, dat vanaf vandaag in voege zal treden voor alle Franstalige gemeenten van de provincie, voert onder meer een verbod in op dansfeesten en legt een sluiting van nachtwinkels op om 01.00 uur. Ook voor de horeca zijn er wijzigingen. Zo worden bepaalde maatregelen weer ingevoerd met betrekking tot de afstand tussen de tafels, het aantal toegestane personen en het verloop van de dienstverlening. "De nadruk wordt ook gelegd op het naleven van hygiënemaatregelen en op ventilatie van de ruimten". Verder wordt telewerken "sterk aanbevolen". "Bovendien wordt er nauwer overleg gevoerd met de lokale autoriteiten die de bevoegdheid hebben om te beslissen of ze al dan niet evenementen willen houden op hun grondgebied", aldus de gouverneur van Luik. De toestand wordt door de lokale autoriteiten als "zorgwekkend" beschouwd. De provincie schakelde onlangs terug naar alarmniveau 4. Gouverneur Hervé Jamar benadrukt, net als een paar dagen geleden, nog steeds het belang van het respecteren van afstand en het dragen van een mondmasker waar dat verplicht is. (Belga)