De droogte- en hemelwatercoördinator zal de provincie vertegenwoordigen in verschillende bestaande overlegstructuren, een provinciale beleidsvisie opmaken en allerlei acties initiëren. De nadruk ligt volgens het provinciebestuur op samenwerking. De eerste concrete taak wordt het uitbouwen van een droogte-meetnet. "Door extremer wordende weerpatronen kunnen de schade en hinder door wateroverlast en droogte de komende jaren toenemen", legt gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid Jan De Haes (N-VA) uit. "Meer overstromingen en langere droogteperiodes kunnen een onmiskenbare impact hebben op onze provincie, met name op de landbouw en de waterafhankelijke natuur." De Haes wijst ook op de sterke stijging van het waterverbruik in de zomer en de stijgende vraag naar water, afkoeling en groen, uitgerekend in periodes waarin spaarzaamheid met water geboden is. "Gezien deze bovenlokale problematiek ondersteunen we de gemeentebesturen in hun water- en droogtebeleid", zegt hij. Mogelijke maatregelen die het beleid kan nemen zijn onder meer het verminderen van de verhardingsgraad, het verhogen van de bufferwerking van de open ruimte, het opstellen van hemelwaterplannen, meer ruimte creëren voor water en structureel onderhoud en "vernatuurlijking" van waterlopen en buffergebieden. De maatregelen zijn enerzijds bedoeld om tijdens natte winters het overstromingsrisico in te perken en anderzijds beter voorbereid te zijn op droge, warme zomers met een sterke vraag naar meer (gezuiverd) water. (Belga)

De droogte- en hemelwatercoördinator zal de provincie vertegenwoordigen in verschillende bestaande overlegstructuren, een provinciale beleidsvisie opmaken en allerlei acties initiëren. De nadruk ligt volgens het provinciebestuur op samenwerking. De eerste concrete taak wordt het uitbouwen van een droogte-meetnet. "Door extremer wordende weerpatronen kunnen de schade en hinder door wateroverlast en droogte de komende jaren toenemen", legt gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid Jan De Haes (N-VA) uit. "Meer overstromingen en langere droogteperiodes kunnen een onmiskenbare impact hebben op onze provincie, met name op de landbouw en de waterafhankelijke natuur." De Haes wijst ook op de sterke stijging van het waterverbruik in de zomer en de stijgende vraag naar water, afkoeling en groen, uitgerekend in periodes waarin spaarzaamheid met water geboden is. "Gezien deze bovenlokale problematiek ondersteunen we de gemeentebesturen in hun water- en droogtebeleid", zegt hij. Mogelijke maatregelen die het beleid kan nemen zijn onder meer het verminderen van de verhardingsgraad, het verhogen van de bufferwerking van de open ruimte, het opstellen van hemelwaterplannen, meer ruimte creëren voor water en structureel onderhoud en "vernatuurlijking" van waterlopen en buffergebieden. De maatregelen zijn enerzijds bedoeld om tijdens natte winters het overstromingsrisico in te perken en anderzijds beter voorbereid te zijn op droge, warme zomers met een sterke vraag naar meer (gezuiverd) water. (Belga)