"We zijn niet meer de oppositie, we zijn voortaan de meerderheid. Er is een vreedzame revolutie aan de gang. Dit is geen geopolitieke revolutie. Dit is geen revolutie voor of tegen Rusland, noch voor of tegen de Europese Unie", zo verklaarde ze via videoconferentie in een zitting van de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement. Tichanovskaja vluchtte naar Litouwen in de nasleep van de betwiste herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko op 9 augustus. De stembusgang is uitgemond in een brede protestbeweging tegen het bewind van Loekasjenko, die al een kwarteeuw aan de macht is. Volgens Loekasjenko is het protest een westers complot om het land uit de Russische invloedssfeer los te weken. Tichanovskaja stelt echter dat er in Wit-Rusland "een democratische revolutie" aan de gang is. De 37-jarige opposante drong er in de buitenlandcommissie van het Europees Parlement op aan dat "alle landen" de zucht naar zelfbeschikking van het Wit-Russische volk en de soevereniteit en de territoriale integriteit van het land respecteren. "Onze eisen zijn eenvoudig: vrije en eerlijke verkiezingen", herhaalde Tikhanovskaja. Opnieuw toonde ze zich bereid om onderhandelingen aan te knopen met het regime van Loekasjenko en de bemiddeling van internationale organisaties in overweging te nemen. De Europese Unie van haar kant erkent de verkiezingsresultaten niet en bereidt sancties voor tegen Wit-Russen die verantwoordelijk worden geacht voor de electorale fraude en de hardhandige repressie van de protestbeweging. Die sancties zullen "zeer spoedig" gefinaliseerd worden, zo verklaarde secretaris-generaal Helga Schmid van de Europese diplomatieke dienst EEAS. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken buigen zich donderdag op een informele bijeenkomst in Berlijn over de ontwikkelingen in Wit-Rusland. (Belga)

"We zijn niet meer de oppositie, we zijn voortaan de meerderheid. Er is een vreedzame revolutie aan de gang. Dit is geen geopolitieke revolutie. Dit is geen revolutie voor of tegen Rusland, noch voor of tegen de Europese Unie", zo verklaarde ze via videoconferentie in een zitting van de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement. Tichanovskaja vluchtte naar Litouwen in de nasleep van de betwiste herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko op 9 augustus. De stembusgang is uitgemond in een brede protestbeweging tegen het bewind van Loekasjenko, die al een kwarteeuw aan de macht is. Volgens Loekasjenko is het protest een westers complot om het land uit de Russische invloedssfeer los te weken. Tichanovskaja stelt echter dat er in Wit-Rusland "een democratische revolutie" aan de gang is. De 37-jarige opposante drong er in de buitenlandcommissie van het Europees Parlement op aan dat "alle landen" de zucht naar zelfbeschikking van het Wit-Russische volk en de soevereniteit en de territoriale integriteit van het land respecteren. "Onze eisen zijn eenvoudig: vrije en eerlijke verkiezingen", herhaalde Tikhanovskaja. Opnieuw toonde ze zich bereid om onderhandelingen aan te knopen met het regime van Loekasjenko en de bemiddeling van internationale organisaties in overweging te nemen. De Europese Unie van haar kant erkent de verkiezingsresultaten niet en bereidt sancties voor tegen Wit-Russen die verantwoordelijk worden geacht voor de electorale fraude en de hardhandige repressie van de protestbeweging. Die sancties zullen "zeer spoedig" gefinaliseerd worden, zo verklaarde secretaris-generaal Helga Schmid van de Europese diplomatieke dienst EEAS. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken buigen zich donderdag op een informele bijeenkomst in Berlijn over de ontwikkelingen in Wit-Rusland. (Belga)