De buurtbewoners zijn niet zozeer gekant tegen de komst van asielzoekers naar Lommel, maar stellen zich wel vragen bij de hoeveelheid. In die zin waren ze alvast aangenaam verrast dat Theo Francken hen vertelde dat er maximaal 750 in plaats van 945 vluchtelingen naar Lommel zullen komen. De actievoerders overhandigden een petitie, waarin ze vragen om een beter spreidingsplan. Ze hadden ook een aantal spandoeken bij met de boodschap 'te veel'. De staatssecretaris zei hun bezorgdheid over de veiligheid te begrijpen en er alles aan te doen om de eventuele overlast voor de buurtbewoners te beperken. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met de burgemeester en de lokale politie, aldus Francken. Hij volgt zelf de situatie op de voet op en wil bijsturen waar nodig. (Belga)

De buurtbewoners zijn niet zozeer gekant tegen de komst van asielzoekers naar Lommel, maar stellen zich wel vragen bij de hoeveelheid. In die zin waren ze alvast aangenaam verrast dat Theo Francken hen vertelde dat er maximaal 750 in plaats van 945 vluchtelingen naar Lommel zullen komen. De actievoerders overhandigden een petitie, waarin ze vragen om een beter spreidingsplan. Ze hadden ook een aantal spandoeken bij met de boodschap 'te veel'. De staatssecretaris zei hun bezorgdheid over de veiligheid te begrijpen en er alles aan te doen om de eventuele overlast voor de buurtbewoners te beperken. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met de burgemeester en de lokale politie, aldus Francken. Hij volgt zelf de situatie op de voet op en wil bijsturen waar nodig. (Belga)