De tekeningen van Kamagurka worden woensdagnamiddag verwijderd uit de tentoonstelling. Ook Nix en Herr Seele lieten vorige week verstaan de tentoonstelling te willen boycotten, maar zij richtten nog geen officiële vraag tot de diensten van het parlement. De vzw Press Cartoon Belgium protesteert in een mededeling wel "met klem tegen het ingrijpen in, en verminken van een stripplaat van François Schuiten". In kunst, getekend, geschilderd of gebeiteld, kan nooit van buiten af, laat staan van hogerhand, worden ingegrepen, laat de vzw weten. "Wie zich daaraan schuldig heeft gemaakt, hetzij voorzitter Jan Peumans, hetzij de curatoren Jan Hoet of Dany Vandenbossche, is medeplichtig aan ontoelaatbare censuur." De mededeling is ondertekend door Jeroom, Kamagurka, Marec, Nix, Quirit, Zaza, Vincent Baudoux, Cécile Bertrand, Emiel de Bolle, Canary Pete, Clou, Cost., Vincent Dubois, Frédéric duBus, Josse Goffin, Paul de Groeve, JacPé, Kanar, Karl, Kroll, Jean-Louis Lejeune, Philippe Moins, Johan de Moor, Olivier Saive, Samuel, Jacques Sondron, Nicolas Vadot, Vejo en Xavier Zeegers. (Belga)

De tekeningen van Kamagurka worden woensdagnamiddag verwijderd uit de tentoonstelling. Ook Nix en Herr Seele lieten vorige week verstaan de tentoonstelling te willen boycotten, maar zij richtten nog geen officiële vraag tot de diensten van het parlement. De vzw Press Cartoon Belgium protesteert in een mededeling wel "met klem tegen het ingrijpen in, en verminken van een stripplaat van François Schuiten". In kunst, getekend, geschilderd of gebeiteld, kan nooit van buiten af, laat staan van hogerhand, worden ingegrepen, laat de vzw weten. "Wie zich daaraan schuldig heeft gemaakt, hetzij voorzitter Jan Peumans, hetzij de curatoren Jan Hoet of Dany Vandenbossche, is medeplichtig aan ontoelaatbare censuur." De mededeling is ondertekend door Jeroom, Kamagurka, Marec, Nix, Quirit, Zaza, Vincent Baudoux, Cécile Bertrand, Emiel de Bolle, Canary Pete, Clou, Cost., Vincent Dubois, Frédéric duBus, Josse Goffin, Paul de Groeve, JacPé, Kanar, Karl, Kroll, Jean-Louis Lejeune, Philippe Moins, Johan de Moor, Olivier Saive, Samuel, Jacques Sondron, Nicolas Vadot, Vejo en Xavier Zeegers. (Belga)