De minister geeft vandaag het startschot van het project "Kleine Kinderen, Grote Kansen", een samenwerkingsverband tussen het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de Koning Boudewijnstichting (KBS), alle Vlaamse lerarenopleidingen kleuteronderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. In Vlaanderen leven 130.000 kinderen in armoede. Kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, kunnen vaak minder goed mee op school. Het risico is reëel dat ze zelf in armoede door het leven zullen gaan. Het project wil deze trend keren en start hiermee in de kleuterklas. In de eerste jaren wordt immers de basis voor een goede ontwikkeling gelegd. In het project, dat tot de zomer van 2018 loopt, zullen methodes en materialen worden ontwikkeld die zowel lerarenopleiders als startende leraren kunnen ondersteunen in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede in de kleuterklas. Daarnaast maakt elke lerarenopleiding kleuteronderwijs een plan op maat om concrete verbeteringen aan te brengen in de eigen opleiding. In een laatste fase wordt op basis van alle resultaten een ondersteuningspakket uitgewerkt voor startende leraren. "Armoede en sociale ongelijkheid kunnen zich op heel verschillende manieren uiten. Het is niet omdat een kind concentratieproblemen heeft dat het gedesinteresseerd is of lui is. Daar kan onevenwichtige voeding aan de basis liggen. Het is van belang dat we leraren van in de opleiding en tijdens hun eerste jaren voor de klas gevoelig maken voor diversiteit, kans- en kinderarmoede", zegt minister Crevits. (Belga)

De minister geeft vandaag het startschot van het project "Kleine Kinderen, Grote Kansen", een samenwerkingsverband tussen het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de Koning Boudewijnstichting (KBS), alle Vlaamse lerarenopleidingen kleuteronderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. In Vlaanderen leven 130.000 kinderen in armoede. Kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, kunnen vaak minder goed mee op school. Het risico is reëel dat ze zelf in armoede door het leven zullen gaan. Het project wil deze trend keren en start hiermee in de kleuterklas. In de eerste jaren wordt immers de basis voor een goede ontwikkeling gelegd. In het project, dat tot de zomer van 2018 loopt, zullen methodes en materialen worden ontwikkeld die zowel lerarenopleiders als startende leraren kunnen ondersteunen in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede in de kleuterklas. Daarnaast maakt elke lerarenopleiding kleuteronderwijs een plan op maat om concrete verbeteringen aan te brengen in de eigen opleiding. In een laatste fase wordt op basis van alle resultaten een ondersteuningspakket uitgewerkt voor startende leraren. "Armoede en sociale ongelijkheid kunnen zich op heel verschillende manieren uiten. Het is niet omdat een kind concentratieproblemen heeft dat het gedesinteresseerd is of lui is. Daar kan onevenwichtige voeding aan de basis liggen. Het is van belang dat we leraren van in de opleiding en tijdens hun eerste jaren voor de klas gevoelig maken voor diversiteit, kans- en kinderarmoede", zegt minister Crevits. (Belga)