De MR is nog altijd in de ban van voorzittersverkiezingen, met Georges-Louis Bouchez en Denis Ducarme als enige twee overblijvende kandidaten. Defraigne had zich ook kandidaat gesteld, maar haalde het niet. Ze wil er nu wel voor zorgen dat de eerder links-liberale stroming meer gewicht krijgt binnen de partij. Daarom stampt ze samen met acht andere MR-leden - voornamelijk lokale mandatarissen als Schaarbeeks fractieleider Georges Verzin - de RLP of de "Rassemblement des libéreaux progressistes" uit de grond. "Het gaat niet om een nieuwe partij, of een staat binnen de staat, maar om een beweging die onze waarden erkent", legt Defraigne uit in Le Soir. Samen met andere progressieve voorzitterskandidaten Philippe Goffin en Clémentine Barzin haalde de progressieve stroming 25 tot 30 procent van de stemmen tijdens de voorzittersverkiezingen, benadrukt ze. "Het is hoog tijd dat de sociale en progressieve liberalen zich thuis voelen en erkend worden binnen de partij, want het gaat ook om kiezers die ons verlaten hebben, die we terug kunnen halen." De RLP focust vooral op de waarden van de verlichting: gelijkheid, broederschap, interculturaliteit of laïcisme, staat in het manifest. De beweging wil bijvoorbeeld godsdienstlessen in het secundair onderwijs vervangen door lessen in religieuze geschiedenis of filosofie. Vrijdag worden de voorzittersverkiezingen bij de MR beslecht. (Belga)

De MR is nog altijd in de ban van voorzittersverkiezingen, met Georges-Louis Bouchez en Denis Ducarme als enige twee overblijvende kandidaten. Defraigne had zich ook kandidaat gesteld, maar haalde het niet. Ze wil er nu wel voor zorgen dat de eerder links-liberale stroming meer gewicht krijgt binnen de partij. Daarom stampt ze samen met acht andere MR-leden - voornamelijk lokale mandatarissen als Schaarbeeks fractieleider Georges Verzin - de RLP of de "Rassemblement des libéreaux progressistes" uit de grond. "Het gaat niet om een nieuwe partij, of een staat binnen de staat, maar om een beweging die onze waarden erkent", legt Defraigne uit in Le Soir. Samen met andere progressieve voorzitterskandidaten Philippe Goffin en Clémentine Barzin haalde de progressieve stroming 25 tot 30 procent van de stemmen tijdens de voorzittersverkiezingen, benadrukt ze. "Het is hoog tijd dat de sociale en progressieve liberalen zich thuis voelen en erkend worden binnen de partij, want het gaat ook om kiezers die ons verlaten hebben, die we terug kunnen halen." De RLP focust vooral op de waarden van de verlichting: gelijkheid, broederschap, interculturaliteit of laïcisme, staat in het manifest. De beweging wil bijvoorbeeld godsdienstlessen in het secundair onderwijs vervangen door lessen in religieuze geschiedenis of filosofie. Vrijdag worden de voorzittersverkiezingen bij de MR beslecht. (Belga)